Gå till innehållet

Skyddsjakt på varg ineffektivt skydd för boskap

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren

I delar av USA används ungefär samma metoder som i Sverige – när vargar attackerar boskap beslutas det om skyddsjakt. Det är dock en metod som får kritik från forskare som menar att den är ineffektiv eller till och med förvärrar situationen.

I delstaten Washington i USA används ungefär samma metoder som i Sverige när det gäller vargar och boskap, rapporterar National Geographic. Om vargar attackerar boskap så beslutas ofta om skyddsjakt och en eller flera vargar skjuts. Förhoppningsvis de som stod för attackerna. I östra Washington har 34 vargar dödats i skyddsjakt de senaste åtta åren.

Det är dock en metod som får kritik från forskare och befintliga studier som menar att det är ineffektivt eller till och med förvärrar situationen. Vargflockar tar helst vilda byten, men när vargar ur en flock skjuts leder det till att deras sociala nätverk störs. De överlevande vargarna, som ofta tvingas jaga ensamma eller i små grupper, ägnar sig i större utsträckning åt att ta boskap.

– Det leder till fler konflikter. Stabila flockar med vargar ur flera generationer ger en mer stabil situation. En eller två vuxna vargar på egen hand väljer byten som är enklare för dem. Boskap är lättare att jaga än vilda hjortar. Så då skapas det scenariot, säger Amaroq Weiss, vid Center for Biological Diversity, till National Geographic.

Benjamin Maletzke, vargexpert på myndigheten Washingtons Department of Fish and Wildlife, har lagt märke till samma problematik. Om en varg dödas eller skadas ökar risken för boskapsattacker. Om en hel flock skjuts ihjäl så är det bara en tillfällig lösning. Snart kommer troligen en ny flock flytta in till området.

“Skyddsjakt är kontraproduktivt”
Adrian Treves vid University of Wisconsin-Madison har gått igenom 40 års forskning på både dödliga och icke-dödliga metoder för att minska predationen på boskap. Han berättar för National Geographic att han kom fram till att “dödliga metoder har vid återkommande tillfällen visat sig vara kontraproduktivt”. Att skjuta vargar har ibland lett till fler attacker på boskap, inte färre.

Det visar även en studie från Italien och en genomgång av 25 års studier i tre delstater i USA. EU-parlamentets rapport, som gått igenom en lång rad studier, kommer fram till samma slutsats:
– Den forskning som hittills gjorts tyder på att dödlig kontroll av rovdjur, inklusive björnar, har ingen effekt, liten effekt eller är till och med kontraproduktivt.

Delstaten tar inte till sig av internationellt erkända studier
Ett aktuellt exempel i Washington stöder teorin. Den 27 juli sköts alfahonan i en vargflock. Efter det har vargattackerna på boskap ökat i området.

Adrian Treves har i många år bett delstaten använda metoder som är internationellt erkända av forskare, men han menar att de hittills framför allt valt att förlita sig på dåligt underbyggda studier som är svagt kontrollerade, så länge de stödjer idén om att det är effektivast att döda vargarna.

Enligt flera studier är det effektivare att satsa på andra metoder än skyddsjakt. Exempelvis vakthundar, bättre inhägnader och olika former av visuella eller ljudliga skrämselåtgärder.

Källor: National Geographic, PLOS Biology och Carnivore Coexistance Lab

Mer att läsa