Gå till innehållet

Skyddsjakt på två vargar i Junsele, kan ej överklagas

Varg. Foto: Marie Mattsson

Varg. Foto: Marie Mattsson

Naturvårdsverket beslutade idag om skyddsjakt på två vargar i Junsele, varav den ena är den rikskända vargtiken som fyra gånger sövts ner och flyttats för att sedan vandra hela vägen tillbaka till Junsele. Honan har ansetts vara en genetisk viktig varg, därav det omfattande försöken att omplacera henne.

Anledningen till skyddsjaktsbeslutet är att renarna nu är tillbaka i vinterbetesområdet i Junsele och att det uppstått allvarliga skador för rennäringen trots att renskötarna bedriver en intensiv bevakning av renarna. Minst 5-8 renar har dödats och hjorden på 1500-2000 renar har flera gånger splittrats av vargarna. Att bygga ett hägn runt så många renar beräknas kosta 40 miljoner kronor.

─ Vi gör bedömningen att skyddsjakten inte kommer försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för den svenska vargpopulationen. Trots att jakten berör en genetiskt viktig varg så ser Naturvårdsverket inte att det finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt på de två vargarna, säger Rikard Janson, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket.

Föreningen Nordulv uppger redan att de överklagar beslutet, men enligt beslutet (pdf) har Naturvårdsverket skrivit in ett “verkställighetsförordnande” som innebär att skyddsjakten genomförs även om den överklagas. Detta på grund av “de allvarliga skador som uppstått och den påtagliga risken för att de ska fortskrida”.

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen kallar beslutet för “domstolstrots” “eller ryggradslöst”.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa