Gå till innehållet

Skyddsjakt på råkor beviljad

Råka. Foto: Erik Hansson  http://www.natursidan.se/fotografer/erik-hansson/

Råka. Foto: Erik Hansson 

I samhället Vä i Kristianstad kommun har invånarna de senaste fem åren upplevt stora problem med råkkolonier. Nu har det beslutats att fåglarna får skjutas i skyddsjakt. 

De boende i Vä berättar för P4 Kristianstad att råkorna de senaste fem åren bajsar ner trädgårdar och bilar, väsnas och skapar obehag genom att himlen blir “alldeles svart av fåglar”.

Att det nu får skjutas råkor i kolonierna kritiseras av Nordöstra Skånes Fågelklubb som menar att det är en kortsiktig lösning på problemet och att det inte är befogat på alla platser.

– Jag har full förståelse för människor som tycker att det är mycket ljud och skit om man har dem häckande på tomten. Men Fågelklubben menar att det finns andra alternativ till skyddsjakt, som till exempel att fälla boträd och störa fåglarna under etableringsfasen i mars, början av april, för att få dem att flytta till något annat ställe som vi människor tycker är bättre, säger Greger Flyckt, styrelseledamot i klubben.

Mark- och miljööverdomstolen fastställde i en dom från 2012 att skrän och spillning kan vara störande men att det inte utgör någon olägenhet för människors hälsa. Efter detta beslut stoppade Kristianstad kommun jakten, som 2012 innebar att över 2000 råkor i kommunen sköts. Nu har alltså jakten återupptagits.

Även andra kommuner i Skåne har problem med att råkkolonier stör de boende.

Källor: P4 Kristianstad, Kristianstadsbladet och Helsingborgs Dagblad

Mer att läsa