Gå till innehållet

Skyddsjakt på Öland för att skydda fåglar

Räv, en av arterna som ska jagas på Öland. Foto: Marie Gillander

Räv, en av arterna som ska jagas på Öland. Foto: Marie Gillander

Länsstyrelsen i Kalmar län har gett tillstånd till skyddsjakt på rödräv, grävling, mård, gråtrut (som av misstag fångats i samband med kråkfångst), kråka, kaja, skata och korp. Tillståndet gäller på Öland och är ett försök att gynna markhäckande vadarfåglar som tofsvipa, sydlig kärrsnäppa, brushane och rödspov. Dessa arter har minskat i antal trots bra miljöförutsättningar och predatorer som tar ägg och ungar anses vara huvudanledningen till minskningen.

Jakttillståndet gäller till och med 2014.

Källa: Länsstyrelsen Kalmar

Mer att läsa