Gå till innehållet

Skyddar röda kardinaler människor från nilfeber?

I Atlanta i USA är West Nile-viruset vanligt hos fåglar. Ändå smittas betydligt färre människor än i områden där viruset är mindre vanligt bland fåglar. Enligt en ny studie som publicerats i American Journal of Tropical Medicine and Hygiene kan det delvis bero på områdets röda kardinaler.

I Atlanta, Georgia smittas bara i snitt 3,3 personer per 100 000 invånare av nilfeber, trots att en tredjedel av fåglarna i området har utsatts för smittan. I Chicago är sex gånger fler människor smittade trots att färre än var femte fågel bär på nilviruset.

Forskarna har nu kommit fram till att det kan bero på att myggorna i juli, när de är som flest, byter fokus från vandringstrastar och istället börjar ge sig på områdets röda kardinaler. Vandringstrastar sprider effektivt viruset till andra myggor och ökar därmed risken att smittan även når människor. Kardinalerna däremot sprider inte viruset vidare alls i samma utsträckning. Forskarna kallar därför fåglarna för “supersuppressorer”.

LÄS ÄVEN: • Rådjur “tvättar” fästingar från smitta.

Även grå kattfågel och rödbrun härmtrast, som finns i området, har visat sig verka hämmande på smittan och det verkar även finnas mindre andel nilsmittade fåglar i områden med gammal skog.

– Att spara gammal skog även i städer kan ha mer funktioner än att vara en intressant del av historien. Om vi kan identifiera vissa funktioner i lokala ekosystem som kan hjälpa till att stoppa spridningen kan vi även överväga att bevara och förstärka dem, säger Rebecca Levine, huvudförfattare till studien.

Hon menar att det kan finnas många faktorer att ta hänsyn till och att det är ett komplext problem. Det är exempelvis inte en lösning för Chicago att släppa ut en massa röda kardinaler för att råda bot på nilviruset i området.

– När nya myggburna sjukdomar sprids i USA, måste vi bättre förstå alla aspekter av hur de sprids. Den här studien har potential att skydda amerikaners hälsa samtidigt som den demonstrerar länken mellan djurs och människors hälsa, sa Stephen Higgs, chef för American Society of Tropical Medicine and Hygiene.

Med tanke på att nilfebermyggan hittats i Sverige för första gången (läs mer här) kan säkert denna forskning även vara intressant för oss.

Enligt SVA får de flesta som smittas av nilfebern inga symptom alls, medan det i vissa fall kan leda till att nervsystemet angrips och då kan dödsfall inträffa.

Källa: Eurekalerts

Mer att läsa