Gå till innehållet

Skyddade havsområden avgörande även för klimatet

Grön havssköldpadda i marint reservat. Foto: National Marine Sanctuaries – Green Sea Turtle, Public Domain

Marina naturreservat är viktiga för att bibehålla den biologiska mångfalden i haven. En ny stor analys visar att de även kan ha avgörande betydelse för klimatarbetet.

– Den här studien visar att marina naturreservat kan vara ett nyckelverktyg för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet, säger Robert Blasiak, som är forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och en av författarna till artikeln.

Analysen är gjord av bland andra Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och publicerad i tidskriften One Earth. De har gått igenom 22 000 vetenskapliga publikationer om 241 olika marina reservat runtom i världen och skriver att dessa skyddade områden inte bara gynnar den biologiska mångfalden, reproduktionsförmågan hos marina organismer och ökar fiskares fångst och inkomster. Dessutom kan det förbättra upptaget av koldioxid och därmed vara viktiga verktyg för att uppnå klimatmål.

Forskarna anser att politiker måste börja ha marina naturreservat i åtanke när det gäller nationella klimatstrategier och att det måste till en insikt om att det är bråttom att agera och att det kan behövas innovativa lösningar, så länge det inte innebär försämrat skydd. För att alla dessa fördelar ska uppnås måste de marina reservaten ha både starka och långvariga skydd. I dagsläget tillåts till exempel industriellt trålfiske i många marina reservat, även i Sverige.

– Att säkerställa att marina reservat uppnår höga nivåer av skydd borde vara prioriterat för att säkerställa klimatfördelar till kustnära ekosystem och samhällen, säger en av artikelns författare Juliette Jacquemont, från CRNS och Ocean & Climate Platform, samt University of Washington.

Trots att marint skydd är så effektivt för att hjälpa livet på jorden så minskar andelen fullt eller starkt skyddade områden globalt.

Källor: One Earth och Stockholms universitet

Mer att läsa