Gå till innehållet

Skydda gamla skogar – snabbt och billigt sätt att lagra kol

skog

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Att permanent skydda gamla skogar är ett snabbare och billigare sätt att stabilisera jordens klimat än nya tekniska lösningar eller att plantera nya träd. Det menar två forskare som studerar klimatförändringar och skogars kollagring.

– I vårt arbete som forskare inriktade på skogars kolcykler och klimatförändringar följer vi kolutsläppen från skogar till träproduktion och hela vägen till soptippen. Vår forskning visar att det är avgörande att skydda skogar för att möta de globala klimatmålen, skriver forskarna Beverly Law (Oregon State University) och William Moomaw (Tufts University) på Eco-Business.

De menar att det är för mycket fokus på trädplanteringar när det diskuteras lösningar på klimatkrisen. Att skydda och återställa existerande skogar är både billigare och effektivare. Världens skogar tar hand om ungefär en tredjedel av mänsklighetens koldioxidutsläpp i atmosfären varje år. Forskning har visat att det skulle kunna bli dubbelt så stor effekt om avskogningen upphörde och gamla skogar fick fortsätta växa. Det tar också årtionden eller århundrade innan en planterad skog kan lagra lika mycket kol som en naturskog. Dessutom avverkas planterade skogar med jämna mellanrum.

Levande och döda träd och marklagret i skogar lagrar motsvarande 80 procent av all kol som finns i jordens atmosfär och det är de gamla träden som lagrar absolut mest kol.

Beverly Law och William Moomaw menar också att det är ett feltänk att säga att det är okej att hugga ner träd om de blir till möbler, virke, plywood och andra långvariga produkter. Dessa antaganden tar inte hänsyn till utsläpp i hela kedjan, från avverkningen och tillverkningsprocessen, vilka kan vara betydande.

Enligt forskarnas studie underskattas utsläppen för träprodukter med mellan 25 och 55 procent. Stora delar av materialet från skogsavverkningar blir också kortlivade produkter som servetter och papper. Beverly Law och William Moomaw analyserade delstaten Oregons kolutsläpp från skogsavverkningar de senaste 100 åren. 65 procent hamnade i atmosfären, 16 procent i soptippar och bara 19 procent blev träprodukter.

– De senaste prognoserna visar att för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna måste regeringarna se till att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 80 procent. Vi ser de närmaste 10 till 20 åren som ett kritiskt fönster för klimatåtgärder och tror att permanent skydd för gamla skogar är den bästa möjligheten för klimatet på kort sikt, skriver forskarna.

Källa: Eco-Business och The Conversation

Mer att läsa