Gå till innehållet

Skogsstyrelsens nya styrelse är klar

SkogsstyrelsenRegeringen har idag utsett en ny styrelse för Skogsstyrelsen för de kommande tre åren. Marie Larsson-Stern, forskningsschef för Skogforsk utsågs till ordförande och bland ledamöterna hittas bland annat Håkan Wirtén, Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF och Mikael Karlsson, Environmental Researcher KTH, och tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Det är en mycket kompetent samling kvinnor och män som nu fått uppdraget att lotsa Skogsstyrelsen in i framtiden. Det är spännande år vi har framför oss, särskilt ser jag fram emot genomförandet av vårt nationella skogsprogram och där är givetvis Skogsstyrelsens styrelse mycket central, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Skogsstyrelsen har till uppgift att verka för att landets skogar sköts enligt de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen.

– Jag är mycket glad att forskningschef Marie Larsson-Stern, Skogforsk, åtagit sig att leda arbetet i styrelsen som ordförande. Hennes breda bakgrund inom skogsbrukets produktions- och miljöfrågor och breda kontaktnät inom sektorn gör henne mycket lämpad för uppgiften.

Ordförande: 
Marie Larsson-Stern, Forskningschef Skogforsk
Ledamöter: 
Katarina Eckerberg, Professor Umeå universitet
Anna Furness, VD SMF Skogsentreprenörerna
Lena Heuts, Cluster Manager Chalmers tekniska högskola
Mikael Karlsson, Environmental Researcher KTH
Tomas Kåberger, Professor Chalmers tekniska högskola
Pär Lärkeryd, VD Norra skogsägarna
Håkan Wirtén, Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Generaldirektören för Skogsstyrelsen Herman Sundqvist ingår också i styrelsen.

Källa: Regeringen

Mer att läsa