Gå till innehållet

Skogsstyrelsens chef raderade mejlväxling med lobbyister

Skogsstyrelsens huvudkontor i Jönköping.

Skogsstyrelsens huvudkontor i Jönköping. Foto: Boivie, CC0

Det stormar rejält om Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. SVT avslöjade att han raderat mejlväxling med skogsbolagens lobbyist och Dagens Nyheter att han äger skog för över 30 miljoner kronor som hans egen myndighet ansvarar för tillsynen av. Nu kallas han upp till näringsminister Ibrahim Baylan.

Dagens Nyheter skriver att Herman Sundqvist köpt stora ytor skog under sin tid som Skogsstyrelsens generaldirektör. Sammanlagt äger han nu över 700 hektar till ett värde av över 30 miljoner kronor. Han har också skickat in flera avverkningsanmälningar till sin myndighet som hans personal ska bedöma. Det kan vara ett problem eftersom en offentligt anställd person inte får ”utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende”.

– Generaldirektörens skogsägande är en bisyssla som är fullkomligt hisnande. Föreställ dig att Livsmedelsverkets GD skulle äga företag i livsmedelsbranschen – tror du det skulle vara okej? Nej, inte alls, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet till Dagens Nyheter.

Raderade mejl från lobbyist

I ett annat avslöjande från SVT Vetenskap framkommer det att Herman Sundqvist kontaktats av skogsbranschens lobbyister som föreslog att Skogsstyrelsen skulle göra ett utspel mot SVT Vetenskap efter dokumentärserien “Slaget om skogen”. Det gjorde också Skogsstyrelsen några dagar senare. I samband med det har Herman Sundqvist enligt SVT sms:at lobbyisten och uppmanat denna att mejla till Herman Sundqvists privata mejladress istället. På så sätt kan inte SVT få ut och ta del av mejlkommunikationen. När SVT förhör sig om att få ut mejlen ska de ha fått svaret att de raderats.

Det är dock en grundlagsstadgad rättighet att få ut mejl från myndigheter och att radera dem är tjänstefel, enligt Olle Lundin.

Efter dessa avslöjanden har nu näringsminister Ibrahim Baylan (S) kallat Herman Sundqvist till ett möte i regeringskansliet nästa vecka för att förklara sig.

Källor: Dagens Nyheter, SVT, Dagens Nyheter

Mer att läsa