Gå till innehållet

Skogsstyrelsen vill tillåta contortatall i Götaland och nära naturreservat

Contortatall. Foto: Walter SiegmundEget arbete, CC BY 2.5, Länk

Odla det främmande trädslaget contortatall även i Götaland och närmare naturreservat än vad som är tillåtet idag. Det är förslag från Skogsstyrelsen som nu är ute på remiss till skogsbrukets intressenter, uppger Land Skogsbruk.

Contortatall är ett främmande trädslag som planterats in i Sverige. Det har fått hård kritik från många håll. Den prisbelönta skogsbiologen Sebastian Kirppu berättar till exempel i en artikel hos Greeenpeace vilken inverkan contortatallen har för skogarna i norra Sverige:

– Det storskaliga kalhyggesskogsbruket innebär att gamla naturskogarna huggs ner och blir till unga virkesåkrar. Contorta – en tallart som hör hemma på den nordamerikanska kontinentens norra delar, skulle aldrig satt sina rötter i svensk skogsmark om det inte vore för skogsindustrin. Dess stora utbredning får förödande konsekvenser. Contortan har slagit ut lavhedarna som fanns i de naturliga tallskogarna, hänglavarna i granskogarna och har missgynnat den biologiska mångfalden då till exempel mykorrhizasvampar inte bildar symbios med den främmande contortatallen.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot att contortaplantage ersätter naturskogar i renskötselområden

Men Skogsstyrelsen föreslår i sina nya föreskrifter för anläggning av skog, som nu nyligen varit ute på remiss till skogsbrukets intressenter, att contorta även bör tillåtas odlas i Götaland.

– Det finns inget skogligt skäl vad gäller exempelvis skador eller härdighet som talar för att contorta inte skulle kunna odlas i södra Sverige, säger Bert Krekula, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen till Land Skogsbruk.

Den åsikten delar dock inte Per Hansson, skogspatolog vid SLU i Umeå.
– Jag tycker att Skogsstyrelsen sviker de mindre skogsägarna när de utan beslutsunderlag föreslår att slopa den nordliga förbudsgränsen för contorta. Jag kan inte förstå vad man vinner på att ta bort den. Det skulle behövas mer beslutsunderlag, sa han till ATL.

Odla nära naturreservat, trots kritik
Skogsstyrelsen vill även att det ska bli tillåtet att odla contorta närmare naturreservat. Tidigare var minsta avstånd en kilometer, men det föreslår Skogsstyrelsen att det ska gå att få dispens från.

– Det finns contorta i närheten av naturreservat, och vad kommer det i förlängningen att göra med våra naturreservat? Vi menar att det saknas en långtgående forskning kring spridningseffekter och ekologiska effekter på vår egen biodiversitet, säger Malin Sahlin som är skogssakkunnig på Naturskyddföreningen, till Vetenskapsradion.

Invasiv art?
Contortatallen har odlats i Sverige sedan 1970-talet, men många anser att arten bör betraktas som invasiv. Bland annat skogscertifieringsorganisationen FSC:
– Contortatall bedöms, tillsammans med många tallar inom släktet Pinus, vara bland de mest invasiva trädarterna i världen, skriver organisationen i en rapport.

Källa: Land Skogsbruk

Mer att läsa