Gå till innehållet

Skogsstyrelsen slutar skydda skog – budgeten otillräcklig

Biotopskydd. Foto: Holger.EllgaardEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

På grund av den budget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade fram, finns det inte längre några pengar till att skydda skog. Det meddelade Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande idag.

Från och med i januari fattar Skogsstyrelsen inga nya beslut om biotopskydd och kommer inte heller teckna några naturvårdsavtal. Anledningen är den kraftigt minskade budgeten från M, KD och SD, som innebar en sänkning av anslagen från 300 miljoner 2018 till 100 miljoner kronor 2019. Även pågående ärenden kommer att påverkas.

LÄS ÄVEN: • Vem har godkänt det här skogsbruket?

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, men budgetförutsättningarna är helt enkelt för oklara för att vi ska kunna fortsätta. Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Även frågan om ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog kan påverka budgetutrymmet. En sådan process pågår just nu i domstol. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ansåg i sin dom att staten måste betala ersättning när skogsägare inte tillåts avverka fjällnära skog.

LÄS ÄVEN: • 1200 naturfotografer från 25 länder: Skydda svenska skogar med höga naturvärden

Hur många skogsägare detta drabbar är oklart, men under 2018 var det omkring 1 000 skogsägare som fick ersättning av Skogsstyrelsen till följd av att deras skog formellt skyddats.

LÄS ÄVEN: • Naturorganisationer: Falsk bild av Sveriges skogsbruk som hållbart

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år. Likaså är det trist att behöva bromsa in arbetet med naturvårdande skötsel i de skyddade områdena. Hur länge är oklart, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Fakta om Skogsstyrelsens skyddsformer
Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda mindre områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Under 2018 fattades beslut om 304 sådana områden till en kostnad av 288 miljoner kronor.
Naturvårdsavtal är den andra formen. Det är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Under 2018 tecknade Skogsstyrelsen också 120 nya naturvårdsavtal för 30 miljoner kronor.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa