Gå till innehållet

Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper – blir upp till markägare

Skog med höga naturvärden riskerar att avverkas i högre utsträckning framöver. Foto: Erik Hansson

Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden. Efter årsskiftet kommer Skogsstyrelsen sluta registrera nyckelbiotoper när de är ute och tittar på avverkningar. Det blir nu upp till markägaren att själv registrera nyckelbiotoper, rapporterar Sveriges Natur.

Skogsstyrelsen ska fortfarande registrera vissa arter, samt höga natur- eller kulturvärden när de inspekterar skogar, men de ska inte längre använda begreppet nyckelbiotoper. Skogsbrukscertifieringen FSC kräver att inte nyckelbiotoper avverkas, men efter årsskiftet blir det upp till markägarna att själva hitta dessa nyckelbiotoper i sina skogar. Det finns en risk att det kommer leda till ökade avverkningar.

Ännu en risk för landets skogar är att Skogsstyrelsen har brist på pengar till skydd av skogar på grund av det rekordstora avverkningsintresset i fjällnära skogar som fått Skogsstyrelsen att begära 360 miljoner extra. Om de inte får in mer pengar i vårbudgeten kommer de inte kunna skydda någon skog alls nedanför fjällen.

Sveriges Natur frågar Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen, om det finns någon annan möjlighet att skydda avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden, om det inte finns några pengar.

− Vi får förbjuda en skoglig åtgärd som på ett väsentligt sätt skadar naturmiljön enligt sjätte paragrafen i miljöbalkens tolfte kapitel. Den paragrafen har vi inte använt så mycket förut, men nu blir vi kanske tvungna att nyttja den mer. Regeringen har en tydlig ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, säger han.

Källa: Sveriges Natur

Mer att läsa