Gå till innehållet

Skogsstyrelsen skärper tillsyn av skogsägare

Skog. Foto: Erik Hansson

Skog. Foto: Erik Hansson

Under 2012 utfärdades dubbelt så många vitesföreläggande mot skogsägare som inte följde skogsvårdslagen jämfört med året innan. De flesta skogsägare rättade till skogen efter hoten om vite, men skogsstyrelsen ska nu ta i med hårdhandskarna för att skogsägarna ska tänka efter före de avverkar. För att bli effektivare med att se till att reglerna följs ska i vissa tydliga fall förelägganden och förbud skrivas utan att fältbesök genomförs.

De vanligaste besluten bland de 58 som inkom förra året var hänsyn till nyckelbiotoper eller sumpskogar samt krav på skyddszoner mot vattendrag. Elva av dessa beslut gäller Värmland med en sammanlagd vitessumma på 350 000 kronor. Det vill säga i snitt drygt 30 000 kronor per skogsägare.

– Vi kommer besluta om vilken hänsyn som gäller för respektive objekt. Det gjorde vi även förra året men vi kommer att skärpa den delen ännu mer, säger Nils Carlborg på Skogsstyrelsen till P4 Värmland.

Källa: P4 Värmland och Skogsstyrelsen

Mer att läsa