Gå till innehållet

Skogsstyrelsen: Naturnära jobb och nyckelbiotops­inventeringar avslutas

Naturskog. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen meddelade idag att den nya budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna får omedelbara konsekvenser för svensk natur. Dels läggs arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb ned, inventeringen av nyckelbiotoper upphör och dessutom får markägare svårare att få ersättning för skyddad skog.

Den nya budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna röstades igenom i riksdagen tack vare stöd från Sverigedemokraterna och på grund av att Liberalerna och Centerpartiet inte röstade emot den. I budgeten fanns nedskärningar i övergångsregeringens miljöbudget med 2,1 miljarder kronor.

LÄS ÄVEN: • M och KDs budget innebär kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten

Några av dessa nedskärningar får “omedelbara konsekvenser” enligt Skogsstyrelsen.

Naturnära jobb, som vi skrev om i det här reportaget, sysselsätter just nu 1500 personer runt om i landet med syftet att få nyanlända och långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden. Detta projekt läggs nu ned efter årsskiftet. 

Det gäller även anslag för att under tio år göra en landsomfattande inventering av skogar med mycket stor betydelse för växter och djur, så kallade nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen kommer nu helt sluta registrera nyckelbiotoper.

LÄS ÄVEN: • Naturvårdsåtgärder i naturreservat – för att skapa jobb och biologisk mångfald

Skogsägare får nu också svårare att få ersättning om de har nyckelbiotoper på sina marker. Stödet för skogsägare minskar med två tredjedelar till 100 miljoner.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa