Gå till innehållet

Skogsstyrelsen: Klimatanpassa med hyggesfritt och blandskog

Skog i naturreservat. Foto: Erik Hansson

Skogsägare ska få hjälp att skapa en mer klimatanpassad skog, enligt ett nytt initiativ från Skogsstyrelsen. En varierad skog med flera olika sorters träd klarar ett klimat med sommartorka, skadeinsekter och stormar bättre.

När det gäller varierad skog så har utvecklingen länge pekat åt fel håll, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Men det finns mycket som kan göras och tips finns på Skogsstyrelsens hemsida för skogsägare så att de kan ”klimatsäkra” sin skog.

LÄS ÄVEN: • Kalhyggesfritt bäst för ekonomin, människa och miljö, enligt seminarium om skogsbruk

Ulf Rydja, rådgivningsspecialist vid Skogsstyrelsen säger:
– Vi vill att skogsägarna ska se möjligheterna med mer variation och tänka mer brett när det gäller skötsel av skogen.

Skogsstyrelsen skriver även att “ett varierat skogsbruk är bra ur fler synvinklar än att möta ett nytt klimat. Det ger en trevligare och mer omväxlande landskapsbild vilket berör alla som rör sig i skogen.” Det är också bättre för den biologiska mångfalden då fler djur och växter lever där det inte kalavverkas. Hyggesmetoderna behöver varieras, skriver Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Skogsägare belönas för hyggesfria metoder

Tipsen består bland annat av att satsa på skötsel av lövträd, att satsa på hyggesfritt skogsbruk och information om hur man sköter en blandskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa