Gå till innehållet

Skogsstyrelsen får för första gången öronmärkta pengar till skötsel av skyddad skog

Skog som drabbats av brand gynnar många olika arter. Naturvårdsbränningar är en av åtgärderna som det kan sökas bidrag för. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen kan besluta om att skog som har höga naturvärden ska skyddas genom antingen ett biotopskydd eller ett naturvårdsavtal. Skogsägaren kompenseras i dessa fall ekonomiskt. Nu har Skogsstyrelsen för första gången fått öronmärkta pengar till skötsel av de skyddade områdena.

– Det är inte bra när vi skyddar skog och sedan lägger den i malpåse. Nu har vi fått en möjlighet att dra igång arbetet med att beta av det stora behovet av skötsel och därmed behålla de höga naturvärden som finns i den skyddade skogen, säger Emma Liljewall som är projektledare på Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Naturorganisationer: Falsk bild av Sveriges skogsbruk som hållbart

Sammanlagt har regeringen öronmärkt 50 miljoner kronor för dessa åtgärder och Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att intresset hos skogsnäringen är väldigt stort.

Ta bort gran, bränn eller dränk
Den naturvårdande skötseln kan till exempel bestå av att gynna specifika trädslag, till exempel lövträd eller tall, genom att ta bort granar. Det kan också vara att “återskapa eller imitera naturliga störningar”, till exempel brand, översvämning eller storm, eftersom dessa störningar gynnar vissa arter.

LÄS ÄVEN: • Förkrossande majoritet av svenskar vill skydda skogar med höga naturvärden

Förutom att ge ersättning för naturvårdande skötsel ska Skogsstyrelsen även för första gången kartlägga samtliga områden för att se var behoven finns. Enligt en första uppskattning kan det röra sig om nästan 7000 olika områden som har skötselbehov.

– Vi hoppas nu att vi får pengar för skötsel även kommande år så vi kan fortsätta arbetet med att vårda den skog som är skyddad. Behovet finns och det är ju även något som Riksrevisionen lyfte i sin granskningsrapport nyligen, säger Emma Liljewall.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa