Gå till innehållet

Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

En av de få skyddade skogarna i Sörmlands län vid Stendörren. Foto: Erik Hansson

Stora områden nyckelbiotoper har avverkats i Sverige. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen har konstaterat att över 3500 nyckelbiotoper har påverkats av avverkningar i Sverige och mörkertalet är stort. Det finns inte heller tillräckligt med resurser till att undersöka vad som hänt.

En nyckelbiotop är ett område som anses ha mycket höga naturvärden och en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur.

Nu har Skogsstyrelsens satellitdata upptäckt att sammanlagt ungefär 3000 hektar nyckelbiotoper påverkats av avverkningar och av dessa anses hälften förstörda. I snitt avverkas 200 hektar nyckelbiotoper årligen.

– Mörkertalet för spolierade nyckelbiotoper är dock stort. Eftersom vi har begränsat med resurser att undersöka i fält, har vi inte kunnat prioritera uppgraderingen av databasen, säger Alice Högström, inventeringsledare på Skogsstyrelsen till tidningen Skogsland.

Varje år nyregistreras 4000 hektar nyckelbiotoper och sammanlagt finns det enligt Skogsstyrelsen 220 000 hektar nyckelbiotoper uppdelat på 65 000 områden.

Källa: Skogsland

Mer att läsa