Gå till innehållet

Skogsrenar vandrar åter i finska nationalparker

Skogsren. Foto (beskuret): UusijaniOwn work, CC0, Link

Nu finns det återigen, efter 150 års frånvaro, skogsren i nationalparkerna Lauhanvuori och Seitseminen i Finland. Målet är att det till 2022 ska finnas några tiotal skogsrenar vilda i eller i närheten av nationalparkerna och hittills har projektet gått enligt planerna.

En grupp skogsrenar har först fått vänja sig vid att leva i stora inhägnade områden sedan 2017. Tillvänjningen gick bra och under två vårar föddes det sammanlagt 19 kalvar i hägnet.

I september 2019 var det så dags för det första utsläppet när fyra skogsrenar släpptes i Lauhanvuori. I november var det dags för två kor med kalvar som fötts under 2019, samt tre tjurar som föddes 2018 att släppas i Seitseminen. Därefter har ytterligare tre skogsrenar återfått friheten i Lauhanvuori.

Några av skogsrenarna har fått sändare på sig för att deras rörelser ska kunna följas och förutom att de stödutfodras så är målet att de nu ska klara sig helt själv i naturen.

Senare i år kommer ytterligare skogsrenar släppas ut och förhoppningen är att det inom två år ska leva några tiotal skogsrenar vilda i eller i närheten av nationalparkerna.

Återintroducera skogsren även i Sverige?
Skogsrenen, som är en större, skogslevande underart till renen, utrotades i Finland i början av 1900-talet på grund av alltför utbredd jakt. Detsamma skedde i Sverige på 1800-talet. Men till skillnad från Sverige började man i Finland återintroducera skogsrenen i mitten av 1900-talet. I dagsläget lever ungefär 2000 av världens 4000 skogsrenar i Finland.

I Sverige vill bland annat Jägareförbundet återintroducera skogsren. Det vill även Stig-Olof Holm, skogsägare, biolog och universitetslärare i Umeå. Han menar att återinplantering av skogsvildren utanför tamrenskötselområdet kan minska vargkonflikten då man inför ett bytesdjur till vargen som fanns tidigare och som gör att fler älgar och rådjur ”blir över” till jägarna.

Dessutom livnär sig skogsvildrenen framför allt på marklavar, vilket inte andra hjortdjur föredrar. Därför konkurrerar den inte med älg, dovhjort, kronhjort och rådjur om maten och fyller en ekologisk nisch som stått tom inom vargens utbredningsområde, enligt Stig-Olof Holm.

Läs även:
• Finland återintroducerar vilda skogsrenar i nationalparker
• Jägareförbundet: Återinför skogsvildren

Källa: Jägaren

Mer att läsa