Gå till innehållet

Skogspris till ung inventerare

Anton Björk. Foto: selfie

Wild Swedens pris Save the Forest Award delas årligen ut till “de goda krafterna som verkar för Sveriges vilda och vackra skogar”. I år går priset till Anton Björk för hans arbete med att inventera skogar i Dalarna. Det nyväckta intresset har gjort så starkt intryck på honom att det kan bli hans framtida karriär.

Trots sin unga ålder och det faktum att han är relativt ny i sammanhanget har Anton visat på imponerande kunskaper när det kommer till att upptäcka skyddsvärd skog. Med ett starkt intresse för gammelskog, mark- och vedlevande svampar samt god artkunskap har årets vinnare engagerat sig ideellt för att uppmärksamma och bevara skog med starka naturvärden i Dalarna.

Wild Swedens motiveringen till priset Save The Forest Award

Anton Björks intresse för arter är relativt nytt. Han gick ut gymnasiet för bara två år sedan och när pandemin slog till stannade han i hemstaden Orsa i Dalarna. Här hade han varit ute i skogen sedan han var liten, men nu började han få upp ögonen för den på ett nytt sätt.

– Jag har alltid tyckt om att vara ute i skogen, men jag började lära mig mer och mer om hur skogen mår och hur arterna hänger ihop med skogsekosystemet. Det är så otroligt intressant och fascinerande att lära sig mer om, säger han.

Sedan dess har han varit ute och inventerat skogar i närområdet. Ibland själv, ibland tillsammans med skogsgruppen i Naturskyddsföreningen i Orsa där han lärt sig mycket av Bengt Oldhammer, Peter Turander och Kjell Hedmark. Nu är skogsintresset en så stor del av hans liv att han funderar på att sadla om och börja plugga något som har med skogen och naturvård att göra.

Peter Turander, Bengt Oldhammer och Anton Björk undersöker en låga på Kajsberget, ett stort ännu oskyddat skogsområde i Orsa. Foto: Ida-Therese Eriksson

Hur är situationen för skogarna i Dalarna?

– Det ser inte alltför bra ut. Det avverkas väldigt många fina naturskogar och det går väldigt fort. Jag skulle gärna se skogsbruket tar en större hänsyn till den biologiska mångfalden än vad de gör idag. När dessa miljöer avverkas försvinner många av de arter som helt är beroende av skog med en lång kontinuitet, detta har bland annat resulterat i att ett stort antal arter idag är rödlistade och riskerar att försvinna helt från vårt skogslandskap. Många av de fina skogarna som man åker ut och tittar på riskerar att avverkas inom en ganska snar framtid. Något måste göras nu innan de är borta. 

De är ofta ute och kollar på skog som riskerar att försvinna. Det gäller att dokumentera det som finns så fort som möjligt. Fynd av arter rapporteras in till Artportalen och de har även gjort en del skrivelser till länsstyrelsen om olika områden som har avverkningsanmälts.

Har ert arbete gett någon effekt?

– Ja avverkningarna har åtminstone bromsats upp lite på vissa ställen. Det är svårt att slappna av och känna att hotet är borta, men man gör det man kan. Både skogsbolag och myndigheter skulle behöva ta ett större ansvar när det kommer till bevarandet av skyddsvärda skogar. Så som det ser ut idag följs inte målen för att bevara skogens biologiska mångfald. 

Vad skulle du önska att alla kände till om Sveriges skogar?

– Jag skulle vilja att fler verkligen tittade lite mer på djupet och ser mångfalden av olika arter som vi har i våra skogar. Det är väldigt häftigt att lära sig om det. Många ser skog och tänker inte på att det faktiskt är en stor skillnad på naturskog och en planterad virkesåker. Jag skulle vilja se att fler får upp intresset för mångfalden av arter och gärna också ger sig ut och inventerar. Jag har inte hållit på med det här länge alls och står fortfarande bara i startgroparna, men det går ganska fort att lära sig, säger vinnaren av Save The Forest Award 2021. 

Mer att läsa