Gå till innehållet

Skogslek ökar engagemang för biologisk mångfald

Skolelever som får leka och hämta fakta till undervisningen i skogen får både ett intresse och ett engagemang för biologisk mångfald.

Det är en av slutsatserna i en ny avhandling vid Göteborgs universitet som studerat hur skolelever på låg- och mellanstadiet påverkas av undervisning i ett närliggande skogsområde. Eleverna gavs mycket tid att utforska skogen och fick uppgifter med målet att öka intresset för träd och andra växter.

– Resultaten visar att när eleverna gavs utrymme till ett lekfullt utforskande i skogen, i kombination med faktasökande, väcktes inte bara deras intresse för växter utan också deras vilja att engagera sig för miljön och biologisk mångfald, skriver Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Eleverna städade i skogen, gjorde skyltar mot nedskräpning och bestämde sig för att demonstrera för att ”rädda djuren, naturen och jorden”. De började också betrakta träden och de andra växterna som levande organismer som människan behöver, och inte enbart som döda ting.

– En slutsats jag drar av avhandlingen är vikten att låta lärare genomföra en form av miljöundervisning som förvisso är tids- och resurskrävande, men som i förlängningen innebär att elevers förståelse för naturmiljöer och människans påverkan på miljön fördjupas, säger Margaretha Häggström, som skrivit avhandlingen.

Tidigare studier i ämnet har bland annat visat att barns naturvistelse kan förebygga allergier, minska risken för närsynthet, gynna barns inlärning, ha stor betydelse för barns livskvalitet och att barn som vistas dagligen i naturen utvecklar större empati.

Läs även:
Enkla lekar och övningar för barn i naturen
• Så blir barn intresserade av fågelskådning
Framgångsrikt projekt för undervisning utomhus – behovet stort
• 6 av 10 barn vill vara ute mer i naturen

Källa: Göteborgs universitet

Mer att läsa