Gå till innehållet

Skogskämpen Sebastian Kirppu prisas av Kungliga Vetenskapsakademien

Sebastian dras till mossbevuxna döda träd. Där hittas ofta godbitarna. Foto: Erik Hansson

Skogsbiologen Sebastian Kirppu har av Kungliga Vetenskapsakademien tilldelats Sture Centerwalls pris 2018 för sina insatser för att bevara landets skogar.

Sture Centerwalls pris delas ut årligen till “personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige”. I år går priset, på 15 000 kr, till Sebastian Kirppu.

LÄS ÄVEN: • Sebastian Kirppu för skogens talan

Motiveringen lyder ”för hans hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning för bevarandet av för djurlivet värdefulla skogsbiotoper”.

Sebastian Kirppu är kanske en av landets mest kända kämpar för att bevara de kvarvarande spillrorna av gammal skog här i Sverige. Få besitter samma kunskap om skogarna i kombination med en förmåga att lära ut och inspirera andra. Läs mer i Natursidans intervju med honom.

Tidigare vinnare av Sture Centerwalls pris är bland andra Tomas Lundälv på Lovén centrum för marina vetenskaper, biologerna professor emeritus Sören Svensson och professor Åke Lindström, samt ornitologen Martin Tjernberg.

Källa: KVA.se

Mer att läsa