Gå till innehållet

Skogsbruk har slagit hårt mot Kanadas skogsfåglar

Den nordamerikanska arten guldkronad kungsfågel. Foto: Dori, CC BY-SA 3.0 us

Tidigare studier har visat att det har gått dåligt för fåglar i Nordamerika de senaste 50 åren. Sedan 1970 har de sammanlagda fågelpopulationerna minskat med 29 procent eller ungefär 3 miljarder fåglar. Nu har en ny studie från Oregon State University (OSU) visat att skogsbruket i Kanada varit en bidragande faktor för skogslevande fåglar.

– Vårt arbete visar att populationsminskningar hos många fågelarter i östra Kanada beror på att skogsbruk orsakat förlorade livsmiljöer, säger Matt Betts vid OSU.

Resultaten, som publicerats i Nature Ecology and Evolution, visar att metoden med kalhyggen för att sedan plantera en enda eller ett fåtal trädarter har påverkat fåglars livsmiljöer och långsiktiga populationer. Samma sorts skogsbruk är överlägset vanligast även i Sverige.

66 procent av de 54 vanligaste skogsfåglarna har förlorat livsmiljöer mellan åren 1985 och 2020 och forskarna räknade med att försämrade livsmiljöer i skogar orsakat att mellan 33 och 104 miljoner fåglar försvunnit de senaste 35 åren. Värst har det gått för guldkronad kungsfågel och orangestrupig skogssångare och arter som är beroende av gamla skogar

Studien gjordes i skogarna i östra Kanada där över 30 000 kvadratkilometer skogar kalhuggits sedan 1985. Skogstäcket ökade förvisso med 6,5 procent på grund av nyplanteringar, men ytan med gamla skogar minskade med 39 procent under den period forskarna observerade. De gamla skogarna byttes ut mot trädplantager. Matt Betts berättar att metoden verkar vara vanligt i många skogsregioner i Nordamerika och norra Europa; gamla skogar skördas intensivt, följt av snabb odling av unga skogar dominerade av en eller två arter och att sedan skörda dessa innan de blivit gamla.

Betts poängterar också att det inte är avskogning (att skog permanent förvandlas till exempelvis jordbruksmark) som är problemet i dessa skogar – det är att skogarna förändras från gamla, varierade skogar med hög biologisk mångfald till unga skogar i samma ålder med samma, fåtaliga trädarter.

– Om du bara titta på hur stor yta som täcks av skog så kommer du missa de subtila, men avgörande betydelsen som skogens ålder och typ har för att bibehålla biologisk mångfald, säger Matt Betts.

Han får medhåll i sina slutsater om skogsbruket som en viktig faktor till färre fåglar, av Peter Marra vid Georgetown University som forskar om förändringar i fågelpopulationer.

– Betts och hans kollegors forskning visar ett av de avgörande bevisen för fåglars nedgång. Vi har tidigare antagit att om det planterats träd efter att en naturskog avverkats så har växter och djur återvänt. Ny forskning visar att så inte är fallet.

Källor: Oregon State University och Nature Ecology & Evolution Science

Mer att läsa