Gå till innehållet

Skogsbränder i 14 län ska gynna biologisk mångfald

Det här är egentligen inte alls en skogsbrand utan fotbollssupportrars fyrverkerier bakom en skog. Foto: Erik Hansson

Det här är egentligen inte alls en skogsbrand utan fotbollssupportrars fyrverkerier bakom en skog. Foto: Erik Hansson

I Natura 2000-områden i 14 län runt om i landet ska totalt 2200 hektar skog sättas i brand under kontrollerade former. Målsättningen är att gynna många av de arter som anpassat sina liv till återkommande skogsbränder.

– Vi hoppas få fart på exempelvis svedjenäva, mosippa och svampen goliatmusseron. Arterna gynnas av bränning, förklarar Jan-Inge Tobiasson på länsstyrelsen i Västmanlands län.

Det är framför allt tallskog på torr mark som ska eldas för att skapa luftiga, ljusa brandfält med död ved.  Sammanlagt rör det sig om mellan 90 och 120 områden som ska brännas mellan 2015 och 2019. Kostnaden beräknas till ungefär 100 miljoner kronor och finansieras av EU, Naturvårdsverket och länsstyrelser.

Läs mer:
Om vikten av död ved.

 

Källa: P4 Jönköping

Mer att läsa