Gå till innehållet

Skogsbolaget Stora Enso frikänns från att ha startat branden i Västmanland

Det som göms av jord och mossa kommer fram efter brand. Foto: Erik Hansson

Försäkringsbolagen har krävt över 300 miljoner kronor av Stora Enso för att en skogsbolagets entreprenörer ska ha råkat starta den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Nu har Mark- och miljödomstolen frikänt skogsbolaget, men frågan är inte färdigutredd.

– Domstolens slutsats är att den gnistbildning som uppkommer vid markberedning inte är så återkommande, omfattande eller kraftfull att den mer regelmässigt kan förväntas orsaka brand. Den kan inte heller jämställas med sådan gnistbildning som kan uppkomma vid en industri. Skadeståndsreglerna i 32 kapitlet miljö­balken är därför enligt domstolen inte tillämpliga i detta fall, skriver Mark- och miljödomstolen i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot hanteringen av skogsbranden i Västmanland

De hundratals miljonerna har försäkringsbolagen betalat ut till olika markägare som påverkades av branden, men domen betyder att fallet snarare bör prövas av allmän domstol och inte mark- och miljödomstolen, skriver domstolen i pressmeddelandet. Mark- och miljödomstolen menar att det sker så omfattande markberedning idag och så pass få skogsbränder att det talar för att det inte är vanligt att gnistor av detta slag orsakar skogsbränder.

LÄS ÄVEN: • Bildreportage från unika naturreservatet Hälleskogsbrännan

Försäkringsbolagen har redan lämnat in ytterligare en stämningsansökan vid Falu tingsrätt där anklagelserna handlar om vårdslöshet och lagen om skydd mot olyckor.

Författaren Sven Olov Karlsson har skrivit den August-nominerade reportageboken “Brandvakten” om branden. Enligt honom, vars nära släkting anställt personen som råkade orsaka gnistorna, gjordes det på uppdrag av Stora Enso och markberedaren jobbade ensam i området, utan så kallad brandvakt. Något som Stora Enso tidigare hävdat.

Att det kan slå gnistor eller ta fyr vid markberedning är så pass vanligt att de anställda ständigt kollar bakom ryggen när de arbetar i torra skogar, berättar Sven Olov Karlsson. Den här gången spred sig elden så snabbt att den brandsläckare som personen hade med sig inte räckte.

LÄS ÄVEN: • Brandområdet i Västmanland lockar många turister

– I dag har vi en skog som är ypperligt skött på så sätt att den producerar mycket virke på kort tid, men den har låg biologisk mångfald. Den är inte alls lika motståndskraftig mot skadedjur, bränder och stormar i en värld med förändrat klimat. Tidigare var skogen annorlunda disponerad så att bränder hade svårare att bli riktigt stora, säger Sven Olov Karlsson i en intervju med Dagens Nyheter.

Han menar också att räddningstjänsten och brandförsvaret behöver bli bättre. Ständiga nedskärningar har gjort att de har svårt att hantera sådana här bränder. Sven Olov Karlsson menar dock att Sveriges skogsindustrier, som exporterar för över hundra miljarder kronor per år, kanske i större utsträckning också borde bidra till att skydda skogarna.

Källor: SVT, Expressen, Dagens Nyheter och VLT

Mer att läsa