Gå till innehållet

Skogsbolag riskerar bli av med kritiserad FSC-märkning

För första gången någonsin riskerar ett skogsbolag att förlora sin FSC-certifiering. Det gäller Bergvik skog, som enligt Naturskyddsföreningen fått flera anmärkningar sedan 2008 utan att något hänt, men nu, när företaget fått två så kallade “major CAR” (den allvarligaste formen av anmärkningar) på kort tid, riskerar Bergvik skog att bli av med miljöcertifieringen FSC.

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

De två allvarliga bristerna som Naturskyddsföreningen påträffat består av en skogsbilväg rakt genom en nyckelbiotop och planer att avverka flera andra nyckelbiotoper.
– Hade inte våra kunniga inventerare upptäckt dessa områden i tid så hade de med stor sannolikhet varit avverkade och sålda som FSC-certifierat virke. Dagens politik med frihet under ansvar innebär att staten har ett mycket stort förtroende för markägarens frivilliga engagemang för naturvården, inte minst genom FSC-certifieringen. Dessvärre vet vi att det finns stora brister ute i skogen. Att Bergvik har fått fortsätta behålla sitt certifikat efter 2010 års Major CAR är för oss en gåta. Den upprepning av brott mot FSC:s standard som Bergvik Skog begått under flera år visar tydligt ett grundläggande och mycket allvarligt problem hos bolaget, säger Karin Åström, vice ordförande för Naturskyddsföreningen.

För Bergvik skog gäller det att åtgärda dessa stora brister senast den 15 oktober då deras certifikat löper ut.

FSC-systemet är omtvistat. Tanken var att det skulle vara ett certifieringssystem som skulle garantera att skog avverkats med hänsyn till naturen och nyckelbiotoper. Men de senaste åren har flera miljöorganisationer hoppat av FSC i protest mot att reglerna inte följs och att certifieringen blivit uddlös. Fältbiologerna lämnade samarbetet i protest redan för sex år sedan och Naturskyddsföreningen följde efter 2008. Därefter har även Jordens Vänner gått ur samarbetet. Kvar som representanter för miljön finns bara Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden, samt företag som jobbar med trä eller skog.

Nu kommer kritik mot FSC även från annat håll:
– Problemet är större än Bergvik Skog. Problemet är att svenskt skogsbruk ännu inte på djupet har förstått vad som krävs för att tillfredsställa kunderna som aktivt köper FSC-certifierade produkter. Många av kunderna nere i Europa skulle bli chockade om de såg hur hårdhänt svenskt skogsbruk går till. Om de såg kalhyggena och de djupa körskadorna. Om de såg hur lite svensk naturskog som finns kvar. Därför har FSC ökat kontrollen i Sverige, och därför riskerar något skogsbolag, till exempel Bergvik Skog, att offras. För trovärdighetens skull, säger Torbjörn Esping på jord-och skogsbrukstidningen ATL enligt SOF.

Skarp kritik kommer också från Malin Sahlin, som är sakkunnig i skog på Naturskyddsföreningen. Hon menar, till skillnad från FSC själva, att klagomål och brister hos FSC-företag inte leder någonstans.
– Vi har de senaste 3-4 åren dokumenterat hur de, för FSC, helt fundamentala klagomålsprocesserna i princip inte fungerar överhuvudtaget i Sverige.

Enligt Malin Sahlin krävdes det att Naturskyddsföreningen skickade ut ett pressmeddelande och tipsade FSC i Europa för att svenska FSC, efter över ett års väntetid, skulle svara på de klagomål som lämnats in.

– Jag undrar i mitt stilla sinne vilken intressent som orkar dra i så långdragna processer, där intressenten dessutom själv kontinuerligt måste bevaka att ärendena hanteras av mottagarna. Vilken intressent orkar sitta och skriva rapport efter rapport för att få systemet att möjligen röra sig framåt i små små myrsteg. Vi har haft FSC i Sverige sedan 1999, ändå är processerna fortfarande inte fungerande. Jag har betalt för att göra detta. Jag är mycket väl insatt i hur systemet (inte) fungerar. Men min tjurskallighet till trots så har till och med jag flera gånger funderat på att bara strunta i att fortsätta följa upp ärenden. Det är oklart om det är värt det då det kräver så oerhört mycket tid och energi när vi i slutändan ändå inte ser någon skillnad i skogen, skriver Malin Sahlin i Skogsbloggen.

Bergvik skog själva tror inte att de kommer bli av med certifikatet:
– Sammanfattningsvis så ser vi inte vårt certifikat som hotat, de avvikelser som vi fått kommer att hanteras.

Den 15 oktober vet vi hur FSC valt att agera i ärendet.

Mer att läsa