Gå till innehållet

Skogsavverkning hotar att minska regnandet

Regnskog i Ashantiregionen i södra Ghana. Foto: Joachim HuberFlickr: DSC_0002, CC BY-SA 2.0, Länk

Allt fler studier visar på samband mellan skogsavverkning och minskad nederbörd. Stora förändringar håller på att ske i världens vattensystem och förutom klimatförändringarna verkar även det intensiva skogsbruket ha en stor inverkan.

Trädens påverkan på vattnets rörelse i naturen är stor. De suger upp vatten ur marken för att få näring och transpirerar även vatten till atmosfären. Fenomenet beskrivs av Yale Environment som att träden skapar floder av vattenånga i atmosfären. Floderna skapar regnmoln som kan släppa sin nederbörd hundratals mil bort och inåt fastlandet är det framför allt skogar som står för skapandet av regnmoln.

När skogar avverkas störs detta system och enligt ny forskning, som presenterats på ert stort FN-möte om skog, riskerar avverkningarna orsaka att de atmosfäriska floderna upphör vilket kan leda till torka i viktiga jordbruksmarker i bland annat Kina, Indien och delar av USA. Dessutom kan det störa den asiatiska monsunsäsongen och torka ut Nilen. Nederbörden under de torra perioderna i Amazonas beräknas minska med 21 procent till år 2050 på grund av avverkningarna i området.

Läs även: • Täta granplantager hotar grundvattnet

Inte nog med det. Varje träd står för en avsevärd nedkylning och lagrar stora mängder koldioxid. Skogsavverkningen står för 10 procent av den globala uppvärmningen när skogarna som lagrade stora mängder koldioxid avverkas och det även släpps ut växthusgaser ur marken. Dessutom ser enbart avverkningarna i tropiska områden ut att öka jordens temperatur med 1,5 grader till år 2100 om de fortsätter i nuvarande takt.

En undersökning från Sumatra visar att temperaturen i avverkade områden höjts med 1,05 grader sedan år 2000. I intilliggande skogar har den “bara” höjts med 0,45 grader. I Amazonas har skillnaden visat sig vara hela 3 grader lägre i ett naturreservat jämfört med jordbruksmark i närheten.

– Skogarna orsakar regnet och om inte de skulle vara där skulle flera inlandsområdena vara öknar, sa en expert som Yale Environment talat med.

Studier har också visat att nederbörden i 19 av de 29 största städerna i världen är beroende av skogar.

Om skogar avverkas riskerar bland annat städer och jordbruk att få mindre nederbörd, samtidigt som det leder till en varmare planet.

Källa: Yale Environment 360

Mer att läsa