Gå till innehållet

Skogsägare: M och KD:s budget är dumsnål

Leif Öster. Foto: Lillemor Kax

Den nya budgeten, som antogs av riksdagen, innebär bland annat ett kraftigt minskat anslag för skydd av skog och att den nationella skogsinventeringen upphör. Det har fått hård kritik av miljöorganisationer, lett till demonstrationer och kritiseras nu också av skogsägare.

Leif Öster har haft ett långt liv i skogsnäringen, och äger sedan länge en större skogsgård. Han har också jobbat som informationschef i Sveaskog, men slutade som anställd 2006. 
Han är mycket kritisk till Moderaternas och Kristdemokraternas budget, med kraftigt minskad anslag för skydd av skog och ett stopp för den nationella skogsinventeringen. Enligt Leif Öster flyttar budgeten över problemen till skogsägarna.

LÄS ÄVEN: • M och KDs budget innebär kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten

– Få vet om det, men alla skogsbruksåtgärder i områden typ nyckelbiotoper, kräver samråd enligt Miljöbalkens 12 kap 6§. Hela poängen med inventeringarna var ju att bygga kunskap om var sådana områden finns för att kunna samråda i lugn och ro. Risken är nu uppenbar att skogsägarna inte känner till att de har värdefulla skogar och så stoppas avverkningarna i sista stund med en massa trista konsekvenser och bråk, berättar han.

När det nu inte heller finns pengar att skydda skogar så riskerar skogsägarna att förlora möjligheten till lönsam reservatsbildande av deras skogar.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: Naturnära jobb och nyckelbiotopinventeringar avslutas

– Idag får skogsägarna vid reservatsbildande 125 procent av skogsvärdet så i många fall är det mer lönsamt att låta skogen står kvar. Även utan reservat kan det med dagens höga fastighetspriser vara bättre att låta skogen står kvar om man inte akut behöver pengarna, säger Leif Öster.

Vad tror du blir följden av att det nu inte längre finns så mycket pengar till att skydda natur samtidigt som virkesköparna enligt certifieringar inte ska köpa från skyddsvärda skogar?
– 75 procent av Sveriges skogar är idag certifierade och en hel del av de skyddsvärda skogarna kan rymmas inom de fem procent som skogsägarna redan lovat undanta utan ersättning. Men för ej certifierad skogsägare och de skogsägare som har mer än fem procent kommer det bli bekymmersamt. Skogsägareföreningar och bolagen vill inte och får inte köpa virke från skyddsvärda skogar – men pengar för formella skydd kommer att saknas. Det ser riktigt illa ut.

Lobbyorganisationer från skogsindustrin brukar hävda att äganderätten är hotad när staten vill skydda skogar – vad innebär den åtstramade budgeten för den debatten?
– Det är tramsigt av lobbyisterna att alltid komma dragande med äganderätten. Äger man fastigheter hör det till spelets regler att det finns inskränkningar i ägandet. Man kan tycka vad man vill om det, men ett antal riksdagar har beslutat om inskränkningar i brukanderätten. Samhällets ambition att skydda våra sista värdefulla skogar är så att säga ”name of the game” när man är skogsägare.

Vi är dock långt ifrån att skydda dessa skogar i dagsläget.

LÄS ÄVEN: • Naturvårdsverket tvingas minska natur- och klimatsatsningar med 40%

– Alla vet ju om att Sverige har beslutat att 17 procent av Sveriges mest värdefulla skogar ska skyddas och i ett representativt urval över hela Sverige. Och vi är långt ifrån där. Just nu är 5 procent formellt skyddat och väldigt dåligt spritt både geografiskt och per skogstyp.

Dessutom är ibland kunskapen dålig om var dessa skyddsvärda skogar finns eftersom de inte inventerats. Sämre förväntas det bli när inventeringarna dras in.

– Även samhällsekonomiskt är detta vansinne. Att inte skaffa en samlad bild av var landet har våra återstående oskyddade skogar för att kunna väga och prioritera för största naturvårdsnytta, ja, det är rent dumsnålt, avslutar Leif Öster.

Den nya budgeten lades fram av Moderaterna och Kristdemokraterna och röstades igenom med stöd av Sverigedemokraterna och eftersom Centerpartiet och Liberalerna la ned sina röster.

Mer att läsa