Gå till innehållet

Skogsägare belönas för hyggesfria metoder

Naturskyddsföreningen har för andra året i rad delat ut sitt skogspris för att uppmuntra fler markägare att “göra skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden”. I år gick priset till Martin Jentzen i Munkedal, och Mikael Karlsson i Södertälje.

– Martin Jentzen, Munkedal, och Mikael Karlsson, Södertälje är båda skogsägare som med gedigna skogserfarenheter i bagaget bland annat givit ut skrifter och bedrivit rådgivning om hållbart skogsbruk. Både Jentzen och Karlsson har genom sin kunskap och inspiration bidragit till en ökad medvetenhet om naturnära skogsbruk och dess betydelse för skogens mångfald och skogsekosystem. Båda har också vinnlagt sig om att påvisa att hyggesfritt, hållbart skogsbruk inte behöver stå i konflikt med ekonomisk lönsamhet, vilket utöver skoglig miljövinst bidragit till en ökad acceptans och vilja hos alltfler att gå över till mer hållbara bruknings- och avverkningsmetoder, skriver Naturskyddsföreningen i sin motivering.

LÄS ÄVEN: • Motala kommun satsar på hyggesfritt skogsbruk

Mikael Karlsson har bland annat hållit ett föredrag i riksdagen där han berättat om fördelarna med hyggesfritt skogsbruk. Han menar att det är gynnsamt både ekonomiskt och för den biologiska mångfalden i skogen.

– Ekosystembaserat skogsbruk, så som Lübeckmodellen eller Close to nature forestry, CTNF, ger ofta en överlägsen lönsamhet för skogsägaren – redan i dag. Det skapar dessutom resilienta skogar som gör oss väl rustade att möte framtiden, sa han till Landets fria 2016.

LÄS ÄVEN: • Kalhyggesfritt bäst för ekonomin, människa och miljö, enligt seminarium om skogsbruk

Nu har han och Martin Jentzen blönats med skogspriset för att de anses vara förebilder för svenska skogsägare. Priset består av ett diplom och en spillkråkestatyett av konstnären Kenneth Derlow.

– Det finns flera olika metoder för skogsbruk utan stora hyggen. Naturskyddsföreningen förespråkar inte någon enskild metod specifikt, men vi vill belöna nytänkande och alternativa metoder som är skonsamma för mångfalden av växter och djur i skogen. Mikael och Martin har båda drivit på utvecklingen mot ett mer omväxlande och mångsidigt brukande av skog, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa