Gå till innehållet

Skogs- och vägkantskämpar nominerade till naturvårdspris

Illustration: Frida Nettelbladt. Foto: Erik Hansson

SLU Artdatabanken har utannonserat de nominerade till årets naturvårdspris; Ebba Werner och Lena Gustafsson.

De båda är nominerade eftersom de gjort “enastående insatser” för att “skapa bättre förutsättningar för Sveriges arter”.

Motiveringen för Ebba Werner lyder:
“Ebba Werner har genom sitt arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter visat att de kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar. Förutom arbetet med blomrika vägkanter är ett av hennes viktigaste projekt det konkreta arbetet för mångfalden på Naturskyddsföreningens 30 hektar stora gård Björkelund i Halland.”

Läs mer om Ebba Werners insatser här: • Ny guide visar vägen för blomrika vägkanter

Motiveringen för Lena Gustafsson lyder:
“Lena Gustafsson har genom sitt arbete med att ta fram kunskapsunderlag om skogen skapat förutsättningar för en bättre naturvård. Hon har fungerat som en neutral kunskapskälla, fri från egna värderingar och personliga åsikter, samtidigt som hon i ett konfliktfyllt forskningsområde sagt ifrån när hon tyckt att det varit nödvändigt.”

Exempel på Lena Gustafssons forskning: • Nyckelbiotoper är känsliga och viktiga för att bevara arterViktigt att spara tillräckligt med strandskog för att bevara biologisk mångfald

Nu lämnar juryn över avgörande till allmänhetens röster. Röstningen sker via den här länken, pågår fram till den 12 maj och vinnaren utannonseras på Biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Källa: SLU Artdatabanken

Mer att läsa