Gå till innehållet

Stora Enso ändrar sig om avverkning vid Messlingen

Skogslandskapet vid sjön Messlingen. Utsett till en av WWFs naturpärlor, ändå finns avverkningsanmälningar. Foto: Håkan Thenander

Skogsbolaget Stora Enso har ändrat sig och vill inte längre avverka den fjällnära naturskog som är avverkningsanmäld sydost om sjön Messlingen i Härjedalen. De har gjort en ny bedömning efter att ha fått ett brev i höstas med 56 namnunderskrifter mot avverkningen. Att avverka kring sjön går inte ihop med deras miljöpolicy, meddelar Stora Ensos Sverigechef till föreningen Skydda Skogen.

Skogen ligger på 700-800 meters höjd sydost om sjön och har en ålder på 150–250 år. Området inventerades i början av november av ideella inventerare och sammanlagt hittades då ca 37 signal- och rödlistade arter i den avverkningsanmälda delen och fler i omgivningen söder om sjön. Björn, kungsörn, tjäder, lavskrika och tretåig hackspett lever i området. Arter som kräver stora sammanhängande skogsområden. Den del av skogen som Stora Enso skulle avverka ägs av en privat markägare. Avverkningsanmälan finns kvar och längre västerut söder om sjön finns fler äldre avverkningsanmälningar. I brevet från miljöorganisationerna mot avverkningen som gick till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen står det:

– Vi vill att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet.

LÄS ÄVEN: • Miljöorganisationerna: Avverka inte fjällnära gammelskog vid Messlingen!

Att ett stort skogsbolag som Stora Enso inte längre vill gå in och avverka på grund av de höga naturvärdena är ett stort framsteg i kampen för att rädda skogen. Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall meddelade i ett mejl, som skickades i veckan till bland andra föreningen Skydda Skogen, att de har gjort en ny bedömning:
– Vi har nu kommit fram till att en avverkning i området runt sjön Messlingen inte skulle vara i enlighet med vår policy för anskaffning av virke och fiber samt skogsbruk, på grund av de naturvärden som finns. Mot bakgrund av det har vi beslutat att inte genomföra någon avverkning.

LÄS ÄVEN: • Avverkningsanmäld fjällnära skog utsedd till Svensk Pärla av WWF

Förutom hotade arter som lever i skogen finns många argument för att inte avverka skogen:. Ett argument är att Flatruet och fjällnära skog söder om sjön Messlingen är utsett som en av WWFs naturpärlor. Det innebär att området ses som ett av landets 63 skyddsvärda och vackra naturområden. Ett annat argument mot avverkning är att friluftslivet drabbas då helhetsupplevelsen av skogslandskapet förstörs och en gammal vandringsled kommer att gå genom ett hygge. Avverkning med markberedning i området kommer också att påverka många småvatten med källa, sluttningsmyrar och bäckar som mynnar i en värdefull fiskesjö och lekmiljöer för fisk. I Naturvårdsverkets kartverktyg VIC natur kan man se att det är klassat som värdefulla vatten för naturvård och fiske.

Skogen är registrerad som impediment, det vill säga mark som har lägre produktionsförmåga och är olämplig för skogsbruk. Enligt Skogsvårdslagen bör inte impediment avverkas, men ändå godkände Skogsstyrelsen avverkningsanmälan.

Mer att läsa