Gå till innehållet

Skogar skapas effektivt utan människans inblandning

Nötskrikor är extra viktiga för att skapa varierade skogar med hög biologisk mångfald. Foto: Erik Hansson

En ny studie, som följt skogstillväxt under 60 år, visar att skog som växer fram naturligt, på många sätt är bättre än planteringar. Dessutom är det troligen gratis och går relativt fort.

FN har satt upp som mål att 10 miljoner kvadratkilometer natur måste återställas och Storbritannien har som mål att plantera 30 000 hektar skog per år till år 2025. Det har beräknats kosta brittiska skattebetalarna stora summor. En skog utanför Liverpool har till exempel en budget på över 60 miljoner kronor.

Men nu visar forskare vid UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH), tillsammans med kollegor från Finland och Polen att naturlig återväxt snabbt skapar en varierad skog med biologisk mångfald, som dessutom står emot torka väl – en viktig faktor i dagens och framtidens klimat.

Biologisk mångfald och motståndskraft mot torka
Frön sprids med vind, fåglar och däggdjur och efter bara 15 år har det undersökta gamla jordbruksområdet blivit en buskskog full av liv. Efter 40-50 år har ek, ask och lönn tagit över och det hittas upp till 390 träd per hektar.

– Skogar med hög biologisk mångfald som är motståndskraftiga mot torka och kan minska risken för sjukdomar kan skapas utan att vi lägger oss i. Vår studie ger viktiga bevis för att passiv rewilding har potential att expandera naturliga skogar utan någon kostnad och på relativt kort tid, säger Richard Broughton vid UKCEH, som ledde studien.

Han nämner också särskilt fågeln nötskrika som en väldigt viktig faktor för den biologiska mångfalden eftersom den hjälper till att sprida skogar med hjälp av frön, framför allt ekollon. Dessutom kom forskarna fram till att skogarnas framväxt inte hindrades av exempelvis hjortdjur och harar. Unga träd skyddades ofta av tidiga buskar av björnbär och andra taggbuskar.

Ännu en studie med samma slutsats
Även tidigare forskning har kommit fram till samma slutsats. I fjol kom ett forskarteam, som gått igenom 250 studier i ämnet, fram till att skog som tillåts växa fram på egen hand är en väldigt underskattad metod för att lagra kol och det är dessutom bättre för den biologiska mångfalden, jämfört med att plantera träd. I snitt lagras 32 procent mer kol i naturligt återväxande skogar. För tropiska skogar är siffran 53 procent. Studien har tittat på 11 000 beräkningar från 250 studier runt om i världen.

I Sverige blir det allt ovanligare att skogar får växa fram naturligt. Här är det plantering som gäller, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Källor: UK Centre for Ecology & Hydrology och Plos One

Mer att läsa