Gå till innehållet

Skogar med många trädarter klarar torka och brand bättre

Skogen efter branden i Västmanland. Foto: Erik Hansson

Skogar klarar torka olika bra. I en ny studie visas att den dominerande faktorn är biologisk mångfald. Skogar med många olika trädarter står emot torka betydligt bättre än skogar och plantage som består av samma art. En mångfald av arter i skogen är ett bra skydd mot klimatförändringarna enligt forskarna bakom studien.

Mänskligt orsakade klimatförändringar förväntas leda till kraftigare torka i många områden. Därför är det viktigt att förstå systemen som påverkar skogars förmåga att klara av torra perioder. Det menar William Anderegg, biolog vid Utahs universitet och huvudförfattare till studien som gjordes tillsammans med forskare från Stanford University, Princeton University och University of California. Forskarna mätte flödet av kol, vatten och energi i 40 skogar från hela världen och kunde även se hur mycket vatten som rör sig in och ut ur skogarna.

LÄS ÄVEN: • Vattendrag restaureras för att gynna arter och motverka torka

Resultatet blev tydligt: skogar med en mångfald av träd klarade torka betydligt bättre än ensidiga skogar med en eller ett fåtal arter. En skog med biologisk mångfald klarar sig på mindre nederbörd innan träden börjar drabbas av torkan. Det kan bland annat bero på att träden har olika rotsystem och olika förmåga att ta upp vatten.

LÄS ÄVEN: • Täta granplantager hotar grundvattnet

Det finns även en koppling mellan en skogs förmåga att klara torka och dess tålighet mot brand enligt forskarna. Ökad mångfald i landskapet hjälper en skog att stå emot brand och samma egenskaper som påverkar torka, så som tidig snösmältning och varma temperaturer på sommaren, gör också risken för farliga bränder större. En uttorkad skog är mer mottaglig för bränder.

LÄS ÄVEN: • Ekosystem med många arter klarar klimatförändringar bättre

För att minska risken för skogsbränder och torka menar William Anderegg att vi bör planera skogar så att de har en mångfald av träd:
– Efter en skogsavverkning eller en brand funderar vi ibland på att plantera en enda art. Vi borde fundera på den bästa mixen av olika arter för att skapa motståndskraft mot torka och bränder.

Källor: Mongabay och “Hydraulic diversity of forests regulates ecosystem resilience during drought

Mer att läsa