Gå till innehållet

Skogar i USA ödeläggs för att bli bioenergi

Bild från rapporten om skogsavverkningar i USA. Foto: Natural Resources Defense Council

I en ny granskning framgår att gamla skogar i sydöstra USA sågas ned för att bli pellets till bioenergifabriker i Europa och Japan och avverkningen sker fyra gånger snabbare än regnskogen i Amazonas. “Ekologisk förstörelse i den gröna energins namn”, kallas det i rapporten.

Rapporten, som baseras på foton av avverkningar och virkestransporter, är gjord av Natural Resources Defense Council, Dogwood Alliance och Southern Environmental Law Center och avslöjar att gamla skogar med grova träd i North Carolina, Virginia och längs Gulfkusten avverkas för att bli bioenergi.

LÄS ÄVEN: • Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen

Biomassa har i flera länder, så som USA, Storbritannien, Danmark, Japan, Nederländerna och Sydkorea, klassats som en koldioxidneutral energikälla. Då hävdas ofta att biomassan görs på restprodukter som grot – kvistar, rötter och sågspån, men rapporten avslöjar att träd som skickas till pelletsfabriken är stora, över 100 år gamla och har därmed lagrat mängder av kol.

LÄS ÄVEN: • 123 organisationer: Storskalig biomassa från skog ”farlig villfarelse”

Tempot på avverkningarna är också högt. I FNs IPBES-rapport avslöjades att skogar i sydöstra USA avverkas fyra gånger snabbare än de i Amazonas.

Rapportförfattarna anser att vi måste skydda och återställa naturliga skogar för att öka kollagringen från atmosfären, skapa naturlig översvämningskontroll, stabilisera färskvattenförsörjningen och skydda viktiga livsmiljöer för vilda djur och växter.

LÄS ÄVEN: • Biobränsle i EU-domstolen: ”EU måste sluta elda upp våra skogar”

– I en tid när översvämningar, torka och värmeböljor blir allt mer intensiva, måste vi göra allt vi kan för att återställa heltäckande och sammankopplade skogar för att skydda människors liv och mildra ekonomiska förluster. Vi riskerar alla dessa fördelar genom att låta bioenergi gå före människor. Att byta fossila bränslen är grundläggande, men det måste göras med genuint förnybara energikällor som sol och vind. Samtidigt måste vi skydda, återställa och expandera naturliga skogar eftersom de är vårt bästa försvar mot ett förändrat klimat och vårt bästa hopp att sakta ner det stigande tidvattnet, skriver rapportförfattarna.

Forskarna John DeCicco och William Schlesinger har kommit fram till att det effektivaste sättet att lagra koldioxid i atmosfären är att ägna oss åt så kallat ”terrestrial carbon management” (TCM), det vill säga landbaserad kolhantering i form av att skapa skogar och skydda vild natur som binder koldioxid. Att fokusera på bioenergi skapar ytterligare omvandling av naturen till skogsplanteringar och odlade grödor.

– Mark av hög kvalitet är en begränsad resurs. För att minska koldioxiden i atmosfären är det mest effektiva sättet att låta produktiv mark vara eller att återskapa natur. Låt den fungera som en naturlig, långsiktig kolsänka, säger DeCicco.

Källor: Yale Environment och Natural Resources Defense Council

Mer att läsa