Gå till innehållet

Skinnbaggar – okända kändisar som nu fått svenska namn

Rovskinnbaggen Rhynocoris annulatus. Foto: Thomas BressonEget arbete, CC BY 3.0, Länk

Det är kanske inte så många som vet vad en skinnbagge är, trots att det finns över 600 arter i Sverige. Men bland skinnbaggarna finns kända insekter som skräddare, vägglöss och bärfisar. Nu har flera familjer i den stora underordningen fått svenska namn, som spetshuvudsskinnbaggar, flodbottenskinnbaggar och grässugare.

Skinnbaggar (underordningen Heteroptera) liknar skalbaggar, men de är inte nära släkt. Skinnbaggarnas närmaste släktingar är istället stritar, bladlöss och bladloppor. Tillsammans bildar de insektsordningen halvvingar (Hemiptera).

LÄS ÄVEN: • Vilken art är det? Natursidans guide till artbestämning

– Ett viktigt kännetecken för halvvingar är att deras mundelar ombildats till en sugsnabel som de använder för att suga i sig födan. Skinnbaggarna kännetecknas dessutom av att de har vingar som ligger platt mot kroppen lite överlappande, det har inte skalbaggar. De flesta har dessutom vingar som är uppdelade i en lite tjockare (sklerotiserad) och en tunnare (membranös) del. Bland skinnbaggar finns både växtsugare och rovdjur, berättar Scarlett Szpryngiel.

Hon är entomolog och verksam vid Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms Universitet. Nu har hon, tillsammans med Carl-Cedric Coulianos, sett till att nya skinnbaggefamiljer fått svenska namn.

Det började egentligen redan i slutet av 90-talet när en forskare föreslog att den då stora skinnbaggefamiljen Lygaeidae inte höll ihop som en naturlig grupp, något som är viktigt vid gruppering och namngivning av insekter.

– För att gruppen skulle bli monofyletisk, hållas ihop genom släktskap, krävdes att de flesta underfamiljer lyftes ut som egna familjer istället. Nu när det är gjort är indelningen i de nya familjerna mycket stabilare och det finns karaktärer hos medlemmarna i familjerna som håller ihop dem på ett konsekvent sätt. Den nya familjeindelningen är alltså okontroversiell. Men det har fram tills nu saknats svenska namn på ”nya” familjerna och det är det som nu presenterats, förklarar Scarlett Szpryngiel.

Hur har ni resonerat när ni satt de nya namnen?
– Vi har försökt ge beskrivande namn som samtidigt inte leder tankarna in på något annat. Vanligen tittade vi på födoväxter, eller någon karaktär som känns utmärkande för gruppen i det stora hela. Exempelvis Rhyparochromidae har även tidigare kallats markskinnbaggar. De är som grupp starkt knutna till ett liv på marken, jämfört de flesta andra familjerna som lever på örter och träd. Markrovskinnbaggar (Geocoridae) springer förvisso främst runt på marken också, men är strikt rovlevande, vilket de är ensamma om av de svenska arterna i överfamiljen. Det finns redan rovskinnbaggar (Reduviidae) så då läggs rov och mark ihop. Namnen har sedan diskuterats i och fastställts av Kommittén för svenska djurnamn på Artdatabanken.

LÄS ÄVEN: • Fascinerande arter: Bäckbroms

Vattenfis. Foto: Michael Raupac, Lars Hendrich, Stefan M. Küchler, Fabian Deister, Jerome Moriniere, Martin M. Gossner – PLOS ONE, CC BY 4.0, Länk

Instinktivt känns det lite synd att vattenfisar nu byter namn till flodbottensskinnbaggar – hur kommer det sig?
– Flodbottenskinnbaggar (Aphelocheiridae) är en äldre och väl beskrivande benämning av familjen. Flodbottenskinnbaggar lever helt uteslutande på flodbottnar av speciell typ. Det är bra att undvika samma namn på en familj som på en ur familjen namngiven art. Men goda nyheter! Eftersom flodbottenskinnbaggar bara innehåller en art, just vattenfisen (Aphelocheirus aestivalis), är det ju forfarande lika korrekt att säga vattenfis!

Det finns över 600 arter skinnbaggar i Sverige och det är fortfarande väldigt få av arterna som har svenska namn.

LÄS ÄVEN: • 8-åring retad för att hon älskar småkryp – nu publicerad i vetenskaplig tidskrift

– Det är i princip bara de bärfisartade skinnbaggarna (överfamiljen Pentatomoidea) och skräddare (Gerridae) samt några andra spridda arter som är namngivna på svenska. Arterna i de största grupperna, Ängsskinnbaggar (Miridae) samt Markskinnbaggar (Rhyparochromidae), saknar nästan helt svenska namn. Det pågår vissa diskussioner om namngivning av alla arter, men om och när detta kommer ske kan jag inte uttala mig om i nuläget. Det rimligaste är kanske att arterna namnges i samband med något övergripande arbete av gruppen. Skräddarna fick svenska namn förra året i och med att en bestämningsnyckel blev färdigställd.. Det kräver mycket kunskap om alla bofasta arter Sverige, samt de som kan väntas dyka upp, förklarar Scarlett Szpryngiel.

Familjerna och deras svenska namn inom parentes:
Artheneidae (kaveldunsskinnbaggar*), 1 art
Aphelocheiridae (flodbottenskinnbaggar*), 1 art
Berytidae (styltskinnbaggar), 8 arter
Blissidae (grässugare*), 2 arter
Cymidae (starrskinnbaggar*), 3 arter
Geocoridae (markrovskinnbaggar*), 4 arter
Heterogastridae (nässelskinnbaggar*), 1 art
Lygaeidae (fröskinnbaggar**), 9 arter
Oxycarenidae (spetshuvudsskinnbaggar*), 4 arter
Pyrrhocoridae (eldskinnbaggar), 1 art
Rhyparochromidae (markskinnbaggar*), 61 arter
*nytt svenskt namn
**ej ändrat namn men har gått från 85 arter till 9 stycken.

Mer att läsa