Gå till innehållet

Skidanläggning som hotar kungsörnar stoppas

Kungsörn. Foto: Niclas Ahlberg

Frågan om det ska få byggas en skidanläggning i Härjedalen trots att det häckar kungsörnar i närheten har nu fått ett beslut i Mark- och miljödomstolen. Domstolen har beslutat att upphäva länsstyrelsens ja och därmed stoppas bygget.

Processen har pågått i åtta års tid. Först under namnet Örndalen, som dock stoppades i Mark- och miljööverdomstolen. Då togs det fram en bantad plan med fyra liftar, 2 000 bäddar och ett fågelskyddsområde för kungsörnarna. Länsstyrelsen godkände planerna, men Naturskyddsföreningen och Jämtlands Ornitologiska Förening överklagade beslutet. Naturorganisationerna fick rätt i Mark- och miljödomstolen som återigen stoppat byggplanerna.

Anledningen är att domstolen anser att bygget fortfarande skulle förstöra eller skada kungsörnarnas fortplantningsområde. En av de kända boplatserna ligger nämligen utanför det planerade fågelskyddsområdet.

– Därför anser domstolen att verksamheten är förbjuden enligt artskyddsförordningen, säger domare Emelie Jonsson till SVT Jämtland.

När domen om det tidigare, större projektet Örndalen kom sa Joanna Cornelius, jurist på Naturskyddsföreningen som drivit ärendet, så här:

– Domen kommer att ge bra vägledning för liknande fall i framtiden. Mark- och miljööverdomstolen gör flera mycket bra uttalanden om att man måste vara restriktiv med att ge dispenser från artskyddsförordningen, och att byggande i närheten av boplatser måste räknas som en ”avsiktlig” störning.

Skorvdalen-projektet kan dock få en fortsättning eftersom domen kan överklagas inom tre veckor.

Källor: SVT JämtlandP4 Jämtland, Birdlife.se och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa