Gå till innehållet

Skatteflyktländer kopplas till illegalt fiske och skogsskövling

Skogsavverkning i Amazonas. Foto: Ibama from Brasil – Operação Hymenaea, Julho/2016, CC BY 2.0, Link

En ny studie från Stockholms universitet visar att 70 procent av företag som ägnar sig åt skogsskövling i Amazonas eller oregistrerat fiske har kopplingar till skatteflyktländer. 

Pengarna från skogsskövlingen i Amazonas och illegalt fiske förs till länder med väldigt låga skattesatser och minimal transparens. Det innebär i praktiken att den miljöförstöring som sker runt om i världen är subventionerad med nästan obefintlig beskattning. Sammanlagt står skatteflyktländerna för 200 miljarder dollar i förlorade skatteintäkter årligen, enligt The Guardian.

– Det kan möjligtvis vara väldigt stora skatteförluster förknippade med dessa aktiviteter. Det skulle kunna ses som dolda subventioner för det som händer, ett dolt ekonomiskt stöd för denna typ av aktiviteter, säger Victor Galaz, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och huvudförfattare till den nya studien, till Vetenskapsradion.

Den data som redovisas i studien uppgår till över 170 miljarder kronor under åren 2000-2011, men det antas bara vara en bråkdel av det pengaflöde som passerar skatteflyktländer och som finansierar miljöförstöring. Men det är svårt att få en inblick i pengaflödet.

– Det här är smutsiga pengar som används för att bekosta illegala aktiviteter som driver den globala miljökrisen. Aggressiv skattesmitning undanhåller viktig finansiering för samhällen, så som miljömässiga insatser för att skydda mot klimatkaoset, säger Elaine Gilligan, vid Friends of the Earth, till The Guardian.

Nu uppmanar forskarna FN att undersöka hur skattesmitandet finansierar miljöförstörelse.

Källor: Nature, The Guardian och Vetenskapsradion

Mer att läsa