Gå till innehållet

Skärpta lagar för skogsbruk i världens näst största regnskog

Regnskog i Demokratiska republiken Kongo. Foto: Bsm15 – Own work, CC BY-SA 3.0

De stora regnskogarna i Centralafrika har nu fått skydd av skärpta lagar som ställer högre krav på att det skogsbruk som sker är hållbart.

Skogarna i Centralafrika som utgör Kongobäckenet är 3,7 miljoner kvadratkilometer stora. Det är ungefär åtta gånger större än Sverige. Skogsområdet utgör världens näst största tropiska regnskog efter Amazonas och står för 70 procent av hela Afrikas skogstäcke. Flera av länderna som har del av dessa viktiga områden för biologisk mångfald och kollagring har hårda skogslagar i dagsläget och inför nu ännu högre krav på skogsbruket.

Gabon, som består av 88 procent skog, arbetar med en ny skogslag som förhoppningsvis ska vara på plats nästa sommar. Målet är att lagen ska öka landets intäkter och skapa fler jobb, men också att skogsbruket som sker är hållbart. För tio år sedan införde Gabon ett förbud mot att exportera obehandlat timmer. Sedan dess har skogsekonomin fyrdubblats och antalet anställda fördubblats.

I Gabon är ungefär 20 procent av marken skyddad, vilket kan jämföras med Sveriges 14,5 procent. Redan idag kräver landets skogslagar att alla träd som är minst två meter i diameter lämnas och att 10 procent av skogen vid varje avverkning.

En studie som publicerades i juli visade att 50 procent av kolet i Gabons skogar är lagrat i de 5 procent största träden. Landet har även skrivit under avtal om att minska utsläppen från landets skogsbruk, öka kollagringen i sina skogar och skydda fler våtmarker.

I veckan publicerade även Demokratiska republiken Kongo sin nya lag som ska skapa ett mer hållbart skogsbruk i landet som täcks till 65 procent av skogar. Lagen förbjuder export av nästan allt timmer och ställer krav på att det ska finnas planer för hur en mark ska skötas. Dessutom får lokalbefolkningen och ursprungsbefolkningen inflytande över hur skogar ska användas.

– Den här nya lagen är ett avgörande steg mot ett mer hållbart brukande av Kongos ovärderliga skogsresurser och en stärkning av rättigheterna hos lokalbefolkningen, som är skogarnas mest effektiva väktare. De stora skogarna i Kongobäckenet fungerar som planetens andra lunga. Globalt är det svårt att överskatta hur viktigt det är att behålla den ekologiska mångfalden för att undvika en klimatkatastrof, säger Inès Mvoukani från den internationella miljölagsorganisationen ClientEarth som var involverad i att utforma de nya lagarna.

Källa: Reuters och Client Earth

Mer att läsa