Gå till innehållet

Skärpta fiskeregler införs i trettiotal områden

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inför fiskeregleringar i ett trettiotal marina skyddade områden. I flera områden införs totalt fiskeförbud, i andra förbud mot trålning.

De nya fiskeregleringarna är en del i HaV:s arbete med att genomföra Sveriges frivilliga åtagande som togs fram vid FN:s havskonferens i New York 2017. Målet är att skapa ett “funktionellt nätverk av marina skyddade områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet”. En av arterna som kommer att gynnas är tumlaren.

– Vi måste göra mer för att skydda tumlarna i våra Natura 2000-områden, det har inte minst EU påpekat. Det gäller inte endast den starkt hotade Östersjöpopulationen av tumlare, utan i flertalet av de Natura 2000-områden där Sverige listat arten. Regleringarna vi nu inför är ett led i det arbetet, säger Lena Tingström, utredare vid HaV.

Det kommer bland annat införas regleringar av nätfiske eftersom tumlare och sjöfåglar riskerar att fastna i näten. Dessutom räknar HaV med att områden med särskilt känsliga bottnar och unika rev av ögonkorall gynnas.

I Kosterfjorden införs det nu trålförbud i fler känsliga områden och i Bratten i Skagerrak stoppas allt yrkesfiske inom vissa områden. Totalt fiskeförbud införs också vid Svenska Högarna i Stockholms län, Ottenby rev i Kalmar län och Skånska Kattegatt i Skåne län.

Källor: Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa