Gå till innehållet

Sjukdomar vanligare i områden med avverkade skogar och trädplantager

Palmoljeplantage. Arkivfoto: By Achmad Rabin Taim from Jakarta, Indonesia – P3260481, CC BY 2.0, Link

En ny studie har visat att i områden där skogar avverkats, även om de ersatts med trädplantager med få arter, så ökar risken för sjukdomar, exempelvis zoonotiska virus som covid-19.

Att avverka skogsområden drabbar inte bara den biologiska mångfalden och orsakar stora koldioxidutsläpp – det ökar också risken för att det sprids zoonotiska virus som covid-19 eller sjukdomar som malaria. Det framgår i studien som publicerats i Frontiers in Veterinary Science.

Forskarna gick igenom nästan 6 000 utbrott av nästan 200 sjukdomar under perioden 1990 till 2016. De kom fram till att det är en hälsorisk för lokalbefolkningen om skog ersätts av trädplanteringar med ett litet antal arter, vilket ofta är fallet i kommersiella skogar.

Anledningen till den ökade risken är att utan skogar med biologisk mångfald saknas många av de faktorer som blockerar och filtrerar sjukdomar. Det kan röra sig om rovdjur, parasiter eller andra arter som konkurrerar med de djur som står för spridningen av många sjukdomar, så som råttor och myggor.

– Jag blev förvånad över hur tydligt mönstret var. Vi måste ta med i beräkningarna vilken stor påverkan skogar har på människors, djurs och miljöns hälsa. Den här studiens budskap är “glöm inte skogen”, säger en av författarna till studien, Serge Morand, till The Guardian.

Det här är inte den enda studien som kopplat samman ökad sjukdomsspridning med minskande skogar. The Guardian skriver att det finns kopplingar mellan avskogning och malariautbrott i Brasilien och Ebola-utbrott i västra Afrika och i Syöstra Asien har forskning visat att en myggart som sprider flera sjukdomar ökat i antal när skogar avverkats.

Studier har också visat att biologisk mångfald minskar risken för sjukdomar, förstörelsen av naturen leder till värre pandemier och att förstörd natur, djurmarknader och köttindustri ökar risken för virusutbrott.

Källor: The Guardian och Frontiers

Mer att läsa