Gå till innehållet

Sjögräs viktiga för att nå globala miljömål

Sjögräs står för en av världens effektivaste kollagring. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0

Forskare i Storbritannien har kommit fram till att sjögräs är en viktig del av lösningen av “mänsklighetens viktigaste att göra-lista“, men att det krävs åtgärder för att de ska kunna bidra.

Undervattensväxterna som går under namnet sjögräs tillhör en relativt liten familj med bara 50-60 arter i världen. De bildar stora ängar under vattenytan och är väldigt viktiga som barnkammare och livsmiljöer för vattenlevande arter. I Sverige finns bara en art sjögräs – ålgräs, även kallad bandtång. Dessa växter står för många ekosystemtjänster och det har bland annat konstaterats att de är ”hot-spots” för kol- och kväveinlagring, avgörande för fiskar och att de bidrar till en bättre vattenkvalitet.

Nu har brittiska forskare undersökt hur mycket sjögräs kan hjälpa landets miljömål. De kom fram till att de bidrar till inte mindre än 16 av 17 av FN:s hållbarhetsmål. Richard Unsworth, en av författarna bakom studien som publicerats i Science, säger att sjögräs är fundamentalt viktiga för planeten, men att de är känsliga för stressfaktorer och måste skyddas för att kunna ge mänskligheten alla de ekosystemtjänster som de har kapacitet till. Han är också orolig för att det bara fokuseras på sjögräsets effektiva förmåga att lagra kol.

– Med den ökande insikten om den planetära nödsituation vi står inför växer intresset för att använda sjögräs som en naturbaserad lösning för att minska utsläppen av växthusgaser. Men om inte sjögräsens ekologiska tillstånd förbättras är deras förmåga att bidra till naturbaserade lösningar för klimatnödsituationen och krisen för den biologiska mångfalden tveksam, säger Richard Unsworth.

Insatser inom tio år krävs

Experterna bakom rapporten menar att lokala och regionala myndigheter måste kartlägga sjögräsets nuvarande utbredning, men också se över var det är rimligt att få den viktiga växten att sprida sig. “Detta måste göras inom det närmsta årtiondet för att vi ska kunna bekämpa klimatkrisen, krisen för den biologiska mångfalden, skydda våra kuster och bibehålla den globala matsäkerheten”, skriver de.

– Världen måste tänka om när det gäller skötseln av våra kustmiljöer och ta fram realistiska kompensationer och åtgärder som inte bara förhindrar skador utan också främjar återställande och både förbättrar och skapar livsmiljöer för sjögräs. Vi behöver också en större förändring i hur vi uppfattar vår havsmiljös status genom att undersöka historisk information, inte bara hur det ser ut nu, säger Richard Unsworth.

Längs Sveriges västkust har sjögräsängarna minskat kraftigt – med upp till 80 procent. De drabbas bland annat av bottentrålning och att det byggs mycket bryggor och hamnar i dessa kustnära miljöer. Samtidigt hotas våra kuster av ett ihåligt strandskydd som riskerar ytterligare försvagning.

Globalt sett förloras 7 procent av sjögräsytan i världen varje år. Det motsvarar två fotbollsplaner i timmen.

Läs även:
Ny rapport: Strandskyddet ihåligt och hotas av ytterligare försvagning
Hårt utsatta ålgräsängar ”hot-spots” för kol- och kväveinlagring
• Svenska folket och miljöorganisationer vill ha starkt strandskydd
• Lovande plantering av ålgräs

Källor: Swansea University, Project Seagrass och Science

Mer att läsa