Gå till innehållet

Sista försöket att rädda sumatranoshörningen

1985 fanns det ungefär 600 sumatranoshörningar kvar i världen. Idag återstår bara någonstans mellan 87 och 179 individer av det skygga och svårsedda djuret. Nu har forskare gjort en studie om hur den akut hotade arten ska kunna räddas och överleva i det vilda.

Förr levde sumatranoshörningarna i hela sydöstra Asien i länder som Thailand, Kina och Bangladesh. Idag återstår bara framför allt fyra spridda populationer. Tre i Sumatra och en i Kalimantan i Indonesien. Att det måste göras insatser för att rädda arten har varit känt länge, men nu har en ny studie tagit fram konkreta förslag i vad som kallas “ett sista försök att hindra sumatranoshörningarna från att utrotas”.

Det är mycket som är okänt kring sumatranoshörningarna och det har därför varit svårt att veta hur man bör rikta insatserna för att rädda arten. Den nya forskningen, ledd av Wulan Pusparini, doktorand vid UMass Amherst och medarbetare på Wildlife Conservation Society, menar att det viktigaste steget är att upprätta fem säkra skyddszoner en stark närvaro av brottsbekämpande personal för att stoppa tjuvjakten. Det rekommenderas också att de planerade vägarna rakt igenom två av dessa viktiga områden inte byggs. Dessutom måste myndigheterna inse hur akut situationen är och förstå vad det priset blir om inget görs.

– Sumatranoshörningarna kommer antagligen att utrotas om inget görs, på samma sätt som hände med javanoshörningen i Vietnamn 2010, säger Wulan Pusparini.

– För första gången har vi en tydlig idé om var de prioriterade noshörningsområdena är, vi har verktygen och tekniken för att skydda dem och nu måste vi se till att alla parter gör en gemensam insats för att rädda sumatranoshörningarna från utrotning, säger Joe Walston, Wildlife Conservation Society chef för globala insatser.

Studien har tagits emot av Indonesiska miljömyndigheten som “välkomnar dessa viktiga resultat för att stödja Indonesiens fortsatta insatser för sumatranoshörningar”. Nu återstår att se om insatserna trappas upp.

Källa: PLOS

Mer att läsa