Gå till innehållet

Silltrutens dag ska höja artens status

silltrut Foto Daniel Pettersson

Silltrut. Foto: Daniel Pettersson

Silltruten ses av alltför många bara som en måsfågel som snor snabbmat i storstäder, men för fågelskådare och de som läst på är det en intressant fågel som gör en imponerande resa varje och som fungerar som ambassadör för Östersjön. Det budskapet vill BirdLife Sverige få fram på Silltrutens dag på lördag 10 augusti.

Silltrutens dag är en del av BirdLife Sveriges projekt “Afrika tur och retur”, som finansieras av Postkodstiftelsen. Tillsammans med skräntärnan använder fågelföreningen silltruten som ambassadörer för Östersjön.

Båda arterna har minskat kraftigt i antal sedan 70-talet och i dagsläget är de rödlistade som ”nära hotade”. Medan skräntärnan framför allt finns på några få platser i landet och passerar övriga delar under flytten kan silltruten upplevas som relativt vanlig. Åtminstone i städer vid större vatten.

LÄS ÄVEN: • Silltrut har besökt 16 länder som ambassadör för kulturhuvudstaden

– Vi har valt att lägga extra fokus på silltrut eftersom de som häckar i Östersjön tillhör en egen underart (Larus fuscus fuscus) och är därför extra skyddsvärda. Silltrutar är dessutom en vanlig fågel i blanda annat Stockholms stadsmiljö – de är flexibla i sitt beteende och många par häckar i Stockholms innerstad trots att det egentligen är en kustfågel. De har lärt sig att staden erbjuder lättillgänglig mat och bra skydd för ungar. Dessutom gör silltrutarna en imponerande flytt till övervintringsplatser söder om Sahara varje år och även detta vill vi uppmärksamma, berättar Maria Ericsson, projektledare för “Afrika tur och retur”.

Silltruten har minskat i antal ganska rejält. Från 29 000 par i slutet av 1970-talet till 19 000 par år 2010 och enligt den nationella kustfågelinventeringen har minskningen sedan dess fortsatt de senaste åren. Vad minskningen beror på är inte helt klarlagt. Troligtvis samspelar många faktorer berättar Maria Ericsson.

– Vi vet ju att Östersjön är i dåligt skick och innehåller halter av olika miljögifter. Dessa påverkar hela ekosystemet och kan bidra till minskad födotillgång och låg häckningsframgång. Man vet också att rovdjur kan ta ägg och ungar. Eftersom silltrutar är flyttfåglar kan det finnas hot även under flytt och vid övervintringsplatserna. Inom projektet har vi satt GPS-sändare på vissa individer och vi hoppas att dessa ska kunna bidra till tydligare svar på varför fåglarna minskar i antal. Tack vare sändarna ser vi också hur fåglarna rör sig i Sverige – vi har till exempel följt en silltrut som varje dag verkar flyga till Barkarby och har tydlig förkärlek till Stadium och Ikea!

LÄS ÄVEN: • WWF: Inget av Östersjöländerna får godkänt för miljöarbete

Apropå det har nya studier från Storbritannien visat att silltrutar helt kan överge haven under häckningstid och fokusera på städer och landsbygden. Är det likadant i Sverige?
– Ja, till viss del. Vissa individer verkar föredra att häcka i städer. Observationer av häckningar har rapporterats från över 30 platser enbart inom Stockholms kommun, men där ingår inte takhäckningar eftersom de är svåra att observera. Gamla siffror från 2006 pekar på minst 100 takhäckningar och de är sannolikt fler idag. Men det finns också kolonier utmed hela Östersjöns kustband, så i Sverige har vi än så länge både ”kusttrutar” och ”stadstrutar”.

De trutar som lever i städerna är kanske inte allmänhetens favoritfåglar och de åsikterna eldas årligen på med artiklar om “problemtrutar” i media. Hur ska ni ändra folks inställning till silltrutarna?
– Till exempel genom att hålla evenemang som Silltrutens dag! Evenemanget handlar till stor del om att sprida kul och lättsam information till allmänheten, men ändå på ett seriöst sätt så att man lär sig något. Min egen tanke kring trutar i stadsmiljö generellt är att allmänheten betraktar dem som ”förbannade måsar” som är högljudda och snor ens mat på uteserveringar. Det vore så kul om man kunde vända denna bild och istället få människor att förstå att silltrutar är unika i sitt flexibla beteende. De är smarta som fattat att man kan knycka mat på uteserveringar, även om vi människor tycker att det är lite irriterande, och vi vill förstås också informera om deras imponerande flytt till Afrika varje år.

Silltrutens dag firas på Skansen i Stockholm den 10 augusti mellan klockan 10 och 15. Mer information i detta Facebookevent. Det kommer bland annat att anordnas aktiviteter för barn och fågelskådning.

Läs mer om BirdLife Sveriges projekt “Afrika tur och retur” på föreningens webbplats.

Så känner du igen en silltrut
En vuxen silltruten påminner om en gammal havstrut med sin svarta rygg och vingovansida, men den är tydligt mindre i storlek och ser smalare ut med proportionellt längre och spetsigare vingar. Vuxna fåglar har också gula ben (havstrutens är skära). En minnesregel är därför att silltrutens ben har ungefär samma färg som senapssill.

Mer att läsa