Gå till innehållet

Silltrut har besökt 16 länder som ambassadör för kulturhuvudstaden

Som en del i att Umeå är så kallad europeisk kulturhuvudstad 2014 har ett kombinerat kultur- och fågelprojekt inletts på fältstationen i Umeälvens delta. Här ringmärks fåglar sedan många år tillbaka, men nu förses även en del individer med satellitsändare tack vare bidrag från Umeå 2014-projektet ”Fåglarna visar vägen” och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Silltruten Laura när hon fick sin sändare i Umeåtrakten sommaren 2013.

Silltruten Laura när hon fick sin sändare i Umeåtrakten sommaren 2013.

En silltrut blev i somras den första att förses med en sändare när den ringmärktes i Holmsunds skärgård utanför Umeälvens mynning. Sedan dess har silltruten, som döpts till Laura, flugit söderut som en ambassadör för Umeå. Samtidigt samlar hon in intressanta data om denna svartryggade nominatras av silltrut som minskat kraftigt i Östersjön, från cirka 17000 par på 1980-talet till dagens cirka 9000.

Projektet har bland annat visat att Laura födosökte mitt ute i Bottenhavet 20 mil från häckningsskären och att hon efter sin misslyckade häckning under sommaren följde Östersjöns kuster, “kanske för att besöka gamla välkända kolonier med rasfränder“. Därefter blev det några veckor i Finska viken innan resan söderut inleddes med en 200 mil lång flygtur till Svarta Havets turkiska kust.

Nu befinner hon sig i Yemen, 420 mil från Umedeltats fågelstation, och har på vägen dit passerat hela 16 länder. Förhoppningen är att Laura ska lyckas återvända till kulturhuvudstaden lagom till sommaren 2014.

Källa: Västerbottens Ornitologiska Förening, Sveriges Ornitologiska Förening och Birds Inspire

 

Mer att läsa