Gå till innehållet

Senaste nytt och sammanfattning om vargjakten

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson

Kammarrätten bestämde torsdag 15 januari att det inte går att överklaga Naturvårdsverkets beslut om vargjakt och jakten inleddes därför dagen efter. Naturvårdsverket avslog dessutom den 22 januari flera naturföreningars överklagan och menade att det inte finns någon anledning att stoppa jaktenDen 27 januari beslöt länsstyrelsen i Dalarna att utöka jakten i länet med ytterligare en individ till sammanlagt åtta. Högsta förvaltningsdomstolen beslöt onsdagen den 28 januari att ge prövningstillstånd för målet om vargjakten.

Här är vår uppdaterade artikel om antal skjutna vargar.

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra om “Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas”. Högsta förvaltningsdomstolens dom kan bli prejudicerande.

Kammarrätten menade tidigare att det inte finns stöd i EU-rätten för att överklaga Naturvårdverkets beslut och att det därför var fel av förvaltningsrätten att pröva föreningen Nordulvs överklagande.

Vargspår i Yellowstone Park. Foto: National Park Service

Vargspår i Yellowstone Park. Foto: National Park Service

På fredagsmorgonen den 16 januari sköts den första vargen i årets jakt i Värmland i reviren Forshaga och Gårdsjö.

Jägareförbundet i Västmanland ansökte om jakt på varg den 19 januari, men fick avslag av länsstyrelsen. De funderar nu på att ta ärendet vidare.

Årets vargjakt i Sverige har väckt internationell uppmärksamhet och hackernätverket Anonymous uppmanar folk att “höja sina röster” mot “utrotningen” som sker i Sverige nu. Det har förekommit att privatpersoner och aktivister varit ute i skogarna för att störa jägarna. Något som Jägareförbundet rekommenderar att jägarna ska polisanmäla.

Svenska Rovdjursföreningen är starkt kritisk till hur den svenska vargfrågan hanterats av den förra regeringen.

– Det absoluta lågvattenmärket nåddes när den förra regeringen, för att komma runt den genetiska problematiken, plötsligt hävdade att vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus och att det räcker med 270 vargar för en livskraftig vargstam. Simsalabim så var de, tills helt nyligen även offentligt erkända, mycket allvarliga genetiska problemen praktiskt taget lösta och den omtalat otillräckliga invandringen av vargar österifrån fullt tillräcklig, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Tidigare nyhet 9 jan 2015: Förvaltningsrätten meddelade den 9 januari 2015 sig vara kritisk till före detta landsbygdsministern Eskil Erlandssons (C) beslut att licensjakten enbart ska kunna överklagas till Naturvårdsverket och inte till en domstol.

Beslutet möttes som väntat av jubel från naturorganisationer och kritik från jägare.

– Det är oanständigt att det sker tolv timmar innan licensjakten ska börja. Jägarna har tagit ledigt, har planerat och lagt mycket tid för att kunna genomföra detta på uppdrag av länsstyrelserna. Vi kan inte ha ett sådant system. Det är orimligt. Vi måste nu överväga hur förbundet ska agera i fortsättningen. Kanske är det så allvarligt att detta var sista chansen, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet, till Svensk Jakt.

Vild varg i Finland. Foto: Fredrik Nilsson

Vild varg i Finland. Foto: Fredrik Nilsson

European Environment Bureau och WWF Europa har nu skickat ett gemensamt brev till EU-kommissionen för att skynda på rättsprocessen mot Sveriges licensjakt som de anser bryter mot EU:s artskyddsdirektiv.

– Vi är mycket oroade över Sveriges upprepade försök att undvika rättslig bedömning och att hindra domstolar från att använda sig av EU:s naturskyddslagar. Genom att medvetet ringakta EU:s miljöpolicy skickar Sverige starka signaler till andra medlemsstater att det skulle vara ett acceptabelt beteende – vilket det tydligt inte är. Det är dags för kommisionen att försäkra sig om att Sverige stoppar jakten och tvingar Sverige att följa EU:s lag, om nödvändigt genom att undanhålla EU-medel från Sverige, säger Tony Long, chef på WWF Europas politiska kontor i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket menade att deras beslut om jakt var väl underbyggda och att “licensjakt på varg är ett verktyg för att minska koncentrationen där den är som störst”.

EU-kommissionen har dock redan inlett två överträdelseärenden mot Sverige för licensjakten 2013 och 2014. Det gäller både huruvida licensjakten är förenlig med EU:s artskyddsdirektiv och om prövningsordningen att besluten inte längre går att överklaga till domstol. I oktober 2014 beslöt Naturvårdsverket att det är länsstyrelserna som ska fatta beslut om jakt och att det är Naturvårdsverket själva som är sista överklagandeinstans. Enligt kritikerna skedde detta för att undvika EU-lagstiftning som kräver att besluten ska kunna överklagas i domstol.

Den svenska vargjaktsfrågan kan slutligen hamna i EU-domstolen och enligt Jan Darpö, professor i miljörätt i Uppsala, skulle den troligen gå på naturorganisationernas linje.

– Skulle man fråga EU-domstolen om vi kan ha en ordning där en sådan här fråga inte kan bedömas i domstol skulle den sannolikt svara ”det kan man verkligen inte, vi vill alltid kunna ha ett ord med i laget”. Det EU-rättsliga systemet bygger nämligen på att de nationella domstolarna kan fråga EU-domstolen om råd genom att begära ett förhandsavgörande.

Läs mer:
Alla våra artiklar om licensjakt.
Alla våra artiklar om vargar.

Källor: FörvaltningsrättenNaturvårdsverket och DN

Mer att läsa