Gå till innehållet

Seger för naturen i Yxern när domstol ger rätt att riva damm

Det låga vattenståndet i Yxern har torrlagt vattenväxter. Foto: Tino Åberg

Efter en lång kamp syns nu en ljusning för naturen vid sjön Yxern när dammluckor får rivas.

Sjön Yxern i Västerviks kommun har under många år drabbats hårt av reglering och låga vattennivåer på grund av småskaliga vattenkraftverk som inte är miljöanpassade. En gammal vattendom från 1938 har slagit hårt mot sjöns djurliv när vattennivån med hjälp av dammluckor varierat så kraftigt att fiskar förlorat sina lekplatser och fåglar sina häckningsplatser.

2015 skrev Natursidan om att fem av vattenkraftverken ägs av Tekniska verken och producerar tillsammans mindre grön el än ett enda vindkraftverk, men bolaget har fått 151 miljoner kronor i bidrag för att man satsar på förnyelsebar energi.

Tino Åberg har i många år fört en enveten kamp för att förbättra situationen i Yxern och nu kan han äntligen fira. Under onsdagen kom en dom från mark- och miljödomstolen som helt går på Tino Åbergs, Vimmerbys, Västerviks och naturens linje.

– Det känns riktigt bra inombords måste jag säga. En sak är helt klart, ska man engagera sig i något sånt här måste man vara envis och uthållig. Det är nästan på dagen exakt 84 år sedan den gamla otidsenliga vattendomen började gälla 18 maj 1938, säger Tino Åberg.

Vad är det egentligen som domen avgjort?
– Domen innebär att man ger tillstånd till utrivning av regleringsdammen. Man tar bort dammluckorna och ersätter med en naturlig sjötröskel.

Vad innebär det för Yxerns natur?
– Det innebär att fisk och andra vattenlevande djur som tidigare hindrats av dammluckorna som istället obehindrat kan passera. Det gynnar gäddan som leker då svämplanet är vattenfyllt i stället för torrlagt. Fåglar som häckar strandnära får bättre förutsättningar när vattennivån är mer stabil.

Vad skulle du säga var de viktigaste faktorerna bakom segern?
– Det var det gedigna arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och en teknisk beskrivning som visar på tydliga förbättringar för djurlivet i och runt sjön.

Segern i Yxern var ännu ett exempel på en allt större rörelse där gamla dammar rivs ut till fördel för naturen. Rekordmånga dammar revs i Europa 2021, men i Sverige går utvecklingen inte bara åt rätt håll. I mars 2022 röstade C, SD, M och KD igenom en paus av miljöanpassningen av svensk vattenkraft, trots kritik från EU och naturorganisationer.

Källa: Dagens Vimmerby och Västerviks kommun

Mer att läsa