Gå till innehållet

Se satellitbilderna över torkan i Sverige

Skåne 2017 och 2018. Foto: Rymdstyrelsen/Google/Esa/European Union, Copernicus Sentinel data 2017/2018

Sommarens torka och extremvärme har slagit hårt mot Sverige. Det visar nu även bilder från EU:s satellitprogram Copernicus och är tagna i juli 2017 och juli 2018.

Flera vattendrag i Halland är helt torrlagda och fisken dör i torkan. Samtidigt rapporteras det om extremt lite vatten i skånska sjöar och vattendrag. Situationen liknas vid en naturkatastrof. Det är bara några av rapporterna från den svenska naturen sommaren 2018. För bönderna har situationen på många håll varit så allvarlig att de tvingats nödslakta sina djur och fått betydligt sämre skördar.

LÄS ÄVEN: • Torkan i svenska vattendrag ”på gränsen till naturkatastrof”

Den extrema torkan syns även från rymden i följande satellitbilder.
– 2018 sticker ut som väldigt beigt, framför allt på jordbruksmark och i gräsmarker. Om man kollar på enskilda bilder kan man se en markant skillnad, jämfört med hur grönt det faktiskt brukar se ut, säger Tobias Edman, ansvarig för innovation och samhällsnytta på Rymdstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Så slår torkan och extremvärmen mot Sverige

Småland och Öland 2017 och 2018. Foto: Rymdstyrelsen/Google/Esa/European Union, Copernicus Sentinel data 2017/2018

Uppsala 2017 och 2018. Foto: Rymdstyrelsen/Google/Esa/European Union, Copernicus Sentinel data 2017/2018

Källa: Rymdstyrelsen

Mer att läsa