Gå till innehållet

Sänkta miljöambitioner bland svenska partier

Naturskyddsföreningen har låtit partierna ta ställning till 22 olika miljöförslag inför valet 2022. Resultaten visar dels att de flesta partier har en svag miljöpolitik och dels att Miljöpartiet har den bästa miljöpolitiken, med Vänsterpartiet som klar tvåa.

Resultaten i enkäter och genomgångar av svenska partiers miljöpolitik börjar bli väldigt tydliga. När Naturskyddsföreningen tidigare i våras gick igenom hur partierna agerat de senaste fyra åren i riksdagen i frågor som gäller miljö och natur kom de fram till ett klart resultat. Miljöpartiet hade agerat bäst, Vänsterpartiet näst bäst och Liberalerna, Socialdemokraterna och Centern på tredje plats. Strax efteråt lät WWF partierna svara på 24 frågor om miljö- och klimatpolitik. Resultaten visade att Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var mest överens med WWF i miljöfrågorna.

Nu har även Naturskyddsföreningen gjort en liknande genomgång när samtliga riksdagspartier fick ta ställning till 22 olika miljöförslag inför valet 2022. Det är allt från att förbjuda fossila bränslen från 2030 till att nå riksdagens miljömål för skogen. Resultatet visade att MP återigen får en förstaplacering, V kniper andraplatsen, L tredjeplatsen och att C kommer på fjärde plats. S, M och KD får en delad femteplats och SD hamnar långt efter i botten.

– Det är mycket oroande att många partier, och i synnerhet stora partier som Socialdemokraterna och Moderaterna, uppvisar så svaga ambitioner inom klimat– och miljöpolitiken inför valet. Det är djupt allvarligt i en tid då det är bråttom att införa kraftfulla politiska reformer för att komma till rätta med den allvarliga klimat- och naturkris som vi befinner oss i, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Föreningen bedömer att hälften av partierna har “mycket låga ambitioner vad gäller klimat- och miljöpolitiken”. Dessutom har flera partier till och med sänkt sina miljöambitioner sedan förra valet, trots den pågående klimat- och naturkrisen.

Resultaten parti för parti i korthet:
• Miljöpartiet står, som enda parti bakom alla 22 förslag.
• Vänsterpartiet vill inte förbjuda fossila bränslen till 2030 (det vill fasa ut dem till 2035) och vet inte om det vill utöka naturbetesmarkerna.
• Liberalerna svarar att de inte vet om de vill förbjuda fossila bränslen, stärka det ekologiska jordbruket, skärpa miljöambitionerna i offentlig upphandling och införa ytterligare budgetmål för klimatåtgärder.
• Centerpartiet ställer sig bara bakom 13 av 22 förslag. Det vill bland annat inte ha ökad skatt på bekämpningsmedel, mer och bättre skydd av land och hav, beslut om ökad kolsänka, en starkare havsmiljölag, att statens skogar ska vara föregångare för hållbart nyttjande av skogen eller stärka det ekologiska jordbruket.
• Socialdemokraterna motsätter sig ännu fler förslag. De är enda parti som inte vill flytta ut trålgränsen. M, KD och SD vill knappt se några av Naturskyddsföreningens förslag över huvud taget.

Källa: Naturskyddsföreningen och rapporten “Sänkta ambitioner i miljöpolitiken”

Mer att läsa