Gå till innehållet

Sammanfattning av valenkäter om partiernas miljöpolitik

Att det behövs mer skyddad natur är en självklarhet för biologer, FN och naturorganiationer, men inte för alla svenska partier. Foto: Erik Hansson

Naturorganisationer och forskargrupper har publicerats en lång rad valenkäter och undersökningar det senaste halvåret som tillsammans ger en väldigt tydlig bild om vilka partier som har den sämsta och bästa miljöpolitiken för klimatet, den biologiska mångfalden och specifika naturfrågor.

Många av undersökningarna här under baseras på att naturorganisationer ställt frågor till partierna och sedan jämfört svaren med vad som anses bäst för miljön. Det är väldigt tydligt att Miljöpartiet är det parti som oftast delar naturorganisationernas åsikter, men som också får högst betyg av forskare. Den ständiga tvåan inför det här valet är Vänsterpartiet och tredjeplatsen tillfaller oftast Liberalerna. Därefter brukar C och S göra upp om en fjärdeplats. Bottenplatserna domineras i stort sett helt av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Inget av dessa partier är i närheten av att få godkänt för sin miljöpolitik och om naturen är en av dina viktigaste frågor så finns det troligen bara två eller tre partier att välja mellan.

Birdlife Sveriges valenkät

Birdlife Sveriges valenkät handlar bland annat om biologisk mångfald, skydd av natur och miljöorganisationers talerätt. Många partier (C, L, M, KD, S, SD) ger i sina svar uttryck för att naturskydd, hänsyn till biologisk mångfald och val av skogsbruksmetoder ska bygga på frivillighet från markägarna, något som Birdlife Sverige inte helt håller med om; “tyvärr är det också helt uppenbart att den nuvarande Skogsvårdslagens ”frihet under ansvar” är otillräcklig för att bibehålla de livsviktiga ekosystemen i skogen”. En oroväckande vattendelare är att alla partier utom Mp, V och S vill försvaga miljöorganisationernas möjlighet att försvara miljön enligt Århuskonventionen.

Läs mer.

Djurens rätts granskning av partierna

Bild från Djurens rätts granskning av de politiska partiernas fokus på djurrättsfrågor.

När det gäller vilka partier som verkar för djurens rättigheter är det väldigt tydligt vilka partier som är bäst; MP, följt av V. Det visar Djurens rätts genomgång, som baseras på två delar; löften inför kommande mandatperiod och granskning av förd politik 2018-2022. Bland frågorna som lyfts kan nämnas djurförsök, höns i bur, avvecklad pälsfarming och minskat köttätande. Värt att notera är att Kristdemokraterna och Centerpartiet utmärker sig som överlägset sämst.

Läs mer.

Naturskyddsföreningens granskning av genomförd politik

Pallplatserna i Naturskyddsföreningens granskning.

Rapporten “Kastvindar i miljöpolitiken” från Naturskyddsföreningen utvärderar både regeringens miljöpolitik och oppositionspartiernas agerade utifrån 18 förslag som fanns med i Naturskyddsföreningens enkät inför valet 2018. De viger förstaplatsen åt MP eftersom de varit “pådrivande i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna, samtidigt som de har arbetat aktivt i riksdagen för många viktiga miljöfrågor”. Som synes på bilden här ovan tar V andraplatsen, medan L, C och S kommer på tredje plats. KD, M och SD har så dålig miljöpolitik att de inte ens är med på pallen.

Läs mer.

Researchers’ desks analys

Klimat- och omställningsforskare vid Researchers’ desk har analyserat sju partiers klimatpolitik (M har inte bemödat sig att delta) med fokus på de politiska förslagens “ambitionsnivå, potential, realism och problem i relation till befintlig forskning”. Deras slutsats är att MP har en politik som “i stort sett är i linje med vad vetenskapen säger behövs”. V får näst högst betyg, men kritiseras för otillräckliga förslag för hur växthusgasutsläppen ska reduceras och en övertro på stora investeringar som inte ger utsläppsminskningar i närtid. Alla andras miljöpolitik klassas som långsam och otillräcklig (L, S och C) eller till och med bakåtsträvande (KD och SD).
• Läs mer.

Rovdjursföreningens valenkät

Partierna ger något svepande svar i Svenska Rovdjursföreningens valenkät och har inte tagit ställning till alla frågor som ställs, men även här går det att ana att det är MP och V som är mest överens med naturföreningen. C, KD, M, SD och S vill till exempel att Sverige ska kunna få skjuta så många vargar att bara 170 återstår. L, MP och V motsätter sig detta.

Läs mer.

WWF:s valgranskning

Världsnaturfonden har ställt 24 frågor om miljö- och naturpolitik till partierna och jämfört svaren med vad WWF anser. Det handlar bland annat om naturvänligare skogsbruk, EU:s utsläppshandel och torrläggning av vattendrag i samband med vattenkraftverk. MP är helt överens med WWF i alla frågor och V är inte långt efter. Liberalerna hamnar en bit efter ledarduon följt av C och S som inte håller med WWF i speciellt många frågor. M, KD och SD vill i stort sett inte införa några av WWF:s förslag för en rikare natur.

• Läs mer

Älvräddarnas valenkät

Bild från Älvräddarnas valenkät. Ju högre stapel desto mer stämmer partiets politik överens med Älvräddarnas åsikter.

Älvräddarna har ställt frågor till partierna om att bland annat miljöanpassa vattenkraften och stoppa exploateringen av fler vattendrag eftersom det ger stora skador på naturen, men små fördelar för elproduktionen. I deras valenkät har de poängsatt partiernas svar utifrån föreningens åsikter. En hög stapel innebär att partiets åsikter stämmer överens med Älvräddarnas. V, MP och L får överlägset högst poäng. S och KD lägst. M har inte bemödat sig att svara på frågorna.
Läs mer.

MER LÄSNING:
• DN:s genomgång om hur partiernas politik svarar mot klimatmålen
• Supermiljöbloggens granskning av partiernas miljöpolitik

Mer att läsa