Gå till innehållet

Samiska riksförbundet kräver ändrat ägaredirektiv för Sveaskog

Renar får svårt att klara sig när skogar med hänglavar avverkas. Foto: Anneli Bergvall

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) anser att Sveaskog med sitt skogsbruk gör det svårt att bedriva naturbetesbaserad renskötsel i Sverige. Förbundet, som samlar alla Sveriges samebyar, kräver nu att Sveaskog får ett nytt ägardirektiv, med lägre avkastningskrav och samiskt inflytande.

De senaste åren har Sveaskogs agerande i renbetesland fått mycket uppmärksamhet. Samebyar har kallat bolagets avverkningar “en total katastrof”, “en kolonial skogsskövling“, Maskaure sameby beskriver situationen som att “Sveaskog tar vad de vill ha” och stora protester ledde till att Sveaskog drog tillbaka några avverkningsanmälningar.

I våras hade Svenska Samernas Riksförbund (Sámiid Riikkaservi) ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan och berättade då att Sveaskogs skogsbruk “håller på att slå undan förutsättningarna för en naturbetesbaserad renskötsel i Sverige”.

– På 60 år har 70 % av de lavrikaste markerna försvunnit. De flesta hänglavsskogarna är borta. Vi lever idag mitt i en klimatkris och Sveaskog tillåts fortsätta med ett skogsbruk som inte är hållbart. För många samebyar är situationen akut, och för renen handlar det bokstavligt talat om en fråga på liv eller död, skriver SSR i ett uttalande.

Sveaskog gick i april ut med en ny “långsiktig inriktning för ett hållbart skogsbruk“. Där ingick bland annat att få till stånd en “gemensam landskapsplanering i dialog med rennäringen” med hjälp av ett nytt webbaserat verktyg.

Sekretessavtal istället för transparens

Två månader senare skriver SSR att de anser att Sveaskogs lösning på problemet verkar vara att fortsätta dölja sitt eget agerande.

– Ett av de senaste exemplen på detta är att Sveaskog vid några samråd med samebyar lagt fram något som liknar ett sekretessavtal. Hur ser regeringen på att ett statligt bolag genom sekretessklausuler försöker undvika granskning. Ett statligt bolags handhavanden borde vara transparent och tåla granskning. Som statligt ägt bolag borde det naturliga vara att leva upp till de krav som ställs i internationell rätt gällande urfolk och dess rättigheter, skriver SSR.

Förbundet anser också att det är tydligt att Sveaskog behöver ett nytt ägardirektiv, med lägre avkastningskrav och samiskt inflytande.

– Sveaskogs skogsbruk ska anpassas utifrån renens behov av naturbete och med respekt för samebyarnas rättigheter, avslutar SSR.

Källa: Svenska Samers Riksförbund

Mer att läsa