Gå till innehållet

Samiska aktivister ockuperar Sveaskog

Klimataktivist under fredagens aktioner i Stockholm. Foto: Extinction Rebellion

Under fredagen ockuperades Sveaskogs kontor av samiska aktivister och klimataktivister från rörelsen Extinction Rebellion. Med banderoller, klistermärken och jojkframträdanden kräver aktivisterna att regeringen ratificerar konventionen ILO 169 om urfolks rättigheter.

– Denna aktion ämnar till att uppmärksamma en konflikt som den svenska staten vill tysta ner, säger Henrik Andersson, en samisk aktivist som deltar i aktionen. I skolan lär vi oss om aboriginerna och urfolk i Amerika, men det som undkommer oss är att okunnigheten om vår egen historia är ett led i ett systematiskt undanträngande av samerna. De flesta svenskar associerar samer till fjällen och renar, inte till skogen. Skogssamer är och har varit mer i vägen och har därför tryckts undan mer än fjällsamer. Detta har pågått länge, men blir väldigt uppenbart när vi har förlorat i stort sett all skog. Det som finns kvar är tallplantage, men det är den gamla skogen som innehåller rikedom och vår kultur.

Sverige har flera gånger fått hård internationell kritik för att inte ha ratificerat ILO 169, en FN-konvention om urfolkens rättigheter som betonar markrättigheter för urfolk. Sverige har till och med stämplats som sämst på urfolks miljöinflytande över gruvor och vindkraft. Extinction Rebellion menar att samernas rätt till land krockar med regeringens planer på utbyggnad av gruvor, vindkraft och skogsbruk och att regeringen prioriterar dessa ekonomiska intressen framför mänskliga rättigheter.

Dessutom har Sveaskog fått kritik för hur de förhandlar med samebyar, till exempel ska Sveaskog sälja över 2000 hektar skog och vill avverka 32 naturskogar i sameby.

Sveaskog fick en vräkningsorder uppsatt på sitt kontor. Foto: Extinction Rebellion

– Den svenska statens syn på mark och vatten styrs av exploatering till varje pris, där det saknas respekt för människor, andra varelser, mark och vatten, säger May-Britt Öhman, forskare med inriktning på klimatförändringar, miljö och urfolksperspektiv vid Uppsala universitet. En självklar utgångspunkt från traditionellt samiskt perspektiv är att alltid visa största respekt, aldrig ta mer än vad som behövs för överlevnad och att alltid lämna tillbaka mer än man tar. Framtida generationer ska också ha möjlighet att leva på samma marker. Samisk kunskap och synsätt i förhållande till mark och vatten måste lyftas fram. Regeringen måste ratificiera urbefolkningskonventionen ILO 169 och samerna få tillbaka sitt inflytande.

Exinction Rebellion utför under fredagen och lördagen i Stockholm ett flertal aktioner mot “den politiska och ekonomiska makten för dess passivitet och svek mot befolkningen”. Bland annat har bilvägar stängts ned och Socialdemokraternas och Miljöpartiets kontor.

Innehåll från Twitter

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://twitter.com/ExtinctionR_SV/status/1324715878504693761

Innehåll från Twitter

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://twitter.com/ExtinctionR_SV/status/1324718259065753602

Källa: Extinction Rebellion Sverige

Mer att läsa